Kehitettävänä kouluttajien muutososaaminen

Haaste

Maailmanlaajuinen teollisuusasiakkaamme muuttaa mittavasti liiketoimintaprosessejaan ja ottaa samalla käyttöön ERP-työkalun. Yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty tämän mittaluokan muutosta, ja ihmiset, joista monet ovat olleet koko työuransa samassa yrityksessä, kokevat muutoksen uhkana.

Muutosvastarinta on kuitenkin tullut yllätyksenä muutoshankkeelle, ja muutososaaminen tarvitsee kehittämistä: keskeiset henkilöt, jotka kouluttavat uusia prosesseja, ovat kohdanneet ikäviä reaktioita, erittäin hankalia keskusteluita ja jopa vihamielistä suhtautumista. Heillä ei ole ollut työkaluja tilanteen kohtaamiseen, ja he ovat turhautuneet.

Tavoite

CCEAn palvelun tavoite oli saada liiketoimintaprosessien koulutuksesta vastaavien henkilöiden muutososaaminen kasvuun.

CCEAn palvelu

CCEAn palveluun kuului yksipäiväinen prosessikouluttajien koulutustyöpaja, jossa käytiin läpi hankalien tilanteiden hallitsemista, haastaviin keskusteluihin reagoimista ja uusien muutosajatusten myymistä. Työpaja oli muokattu etukäteen järjestetyssä tilaisuudessa ja ennakkotehtävinä kerättyyn palautteeseen ja esimerkkeihin perustuen.

Työpajan jälkeen järjestettiin kolme seurantatapaamista, joissa kouluttajat keskustelivat havainnoistaan, jakoivat parhaita käytäntöjä ja saivat tukea haasteisiinsa. Tapaamisten lisäksi avattiin interaktiivinen keskustelufoorumi kokemusten jakamista varten.

Asiakkaan hyöty

CCEAn palvelu oli tehokas aloitus niiden henkilöiden muutososaamisen kohentamiseksi, jotka ovat keskeisissä rooleissa prosessin läpiviennissä.

Tilaisuudet ja keskustelut tarjosivat käytännön tietoa, ja osallistujat pääsivät käynnistämään konkreettisia toimenpiteitä haastavien tilanteiden hallitsemiseksi ja muutosideoiden myymiseksi. Näin he saivat mahdollisuuden vaikuttaa enemmän uusien prosessien läpivientiin. Työpajoissa kouluttajat pääsivät myös parhaita käytäntöjä yli organisaatiorajojen.

Lue lisää palvelustamme: Muutoskyvykkyyden kehittäminen