Muutoksen johtaminen ulkoistuksessa

Haaste

Valtaosa suuren, maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen tukitoiminnosta ulkoistettiin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Aikataulu oli äärimmäisen tiukka, ja takana oli sarja epäonnistuneita muutoksia.

Tavoite

Asiakas tarvitsi asiantuntevan kumppanin, jolla on laajasti kokemusta samantyyppisistä muutoksista. Tällä haluttiin varmistaa, että ulkoistus sujuisi laadukkaasti ja muutoksen kohteena olevien ihmisten kokemus olisi mahdollisimman hyvä. CCEAn palvelun tavoitteena oli ottaa vastuulleen koko ulkoistukseen liittyvä muutoksen johtaminen ja muutossuunnitelman ammattimainen toteutus ennen ulkoistuksen julkistamista, sen aikana sekä jälkeen unohtamatta jäljelle jäävää organisaatiota.

CCEAn tarjoama palvelu

CCEAn palvelu sisälsi erittäin tiukalla aikataululla tehdyt sidosryhmä- ja vaikutusanalyysin, muutoksenhallinnan toimenpidesuunnitelman ja avainmateriaalien tuottamisen. Avainmateriaaleihin kuuluivat muun muassa julkistustiedotteet, UKK-dokumentit, esitysmateriaalit ja linjajohdon tukimateriaalit, jotka räätälöitiin tärkeimmille sidosryhmille, rooleille ja vastuualueille, sekä minuuttiaikataulu julkistusta varten ja kaikkien osapuolten perehdytykset rooleihin. Julkistuksen jälkeen CCEAn tiimi toimi ulkoistusprojektissa muutosvastuullisena kahden kuukauden ajan toteuttaen ja jalostaen muutossuunnitelmaa. Palvelun lopuksi CCEA siirsi vastuun projektipäällikölle.

Hyödyt asiakkaalle

”Rehellisesti sanottuna olisimme olleet melko hukassa ilman teitä.” Näin ohjelman vetäjä kommentoi palveluamme palautekeskustelussa. Sen lisäksi, että muutoksen johtaminen ja muutoksen julkistukseen liittyvät toimenpiteet hoituivat kokeneelta, ammattimaiselta ja joustavalta CCEA-tiimiltä sujuvasti, se loi asiakkaan ihmisille luottamusta siihen, että tiukasta paikasta selvitään hienosti.

Lue lisää palvelustamme: Muutoksen läpivienti