Case Huhtamäki: Muutosagenttiverkosto muutoksen läpiviennin tukena

Muutosagenttiverkosto muutoksen läpiviennin tukena

Haaste

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruoka- ja juomapakkausten asiantuntija. Yhtiöllä on 78 tuotantolaitosta ja 24 myyntikonttoria 34 maassa. Yhtiö halusi strategiansa mukaisesti vahvistaa yhteisiä toimintatapoja ja yhteistyötä maailmanlaajuisesti koko organisaatiossaan. Tämän vahvistamiseksi päätettiin ottaa käyttöön modernit digitaaliset työkalut. Muutoksen avainkohderyhmään kuului 6 500 toimihenkilöä.

Haasteena oli saada ihmiset jokaisessa yksikössä eri puolilla maailmaa ottamaan uudet työkalut ja käytännöt osaksi päivittäistä työtään ja tarjota heille tarvittava tuki ja tieto muutoksen toteuttamiseksi.

Tavoite

Olemassa olevat työkalut korvattiin Microsoft O365 -palvelulla, ja aikatauluksi oli asetettu tiukka yksi vuosi. Tavoitteena oli taata sujuva siirtyminen uusiin työkaluihin sekä vahvistaa digitaalista yhteistyötä ja tukea yhdenmukaisia ja tehokkaita, uusia työskentelytapoja.

CCEAn palvelu

Osana muutoksen läpivientiä perustettiin muutosagenttiverkosto, jonka tehtävänä oli tarjota käytännönläheistä tukea kaikissa yksiköissä. Paikallisten muutosagenttien lisäksi jokaiseen liiketoimintayksikköön nimettiin yksi vastuuhenkilö. Tämä henkilö toimi linkkinä liiketoimintayksikön ja globaalin projektitiimin välillä sekä avainhenkilönä oman liiketoimintayksikkönsä muutosagenttien suuntaan.

Sitoutumisen varmistamiseksi ja roolin tärkeyden korostamiseksi yksiköiden johtoryhmät nimesivät muutosagentit. CCEAn muutospäällikkö koulutti muutosagentit ja he pääsivät testaamaan uusia digitaalisia työkaluja muita ennen. Verkosto pidettiin aktiivisena ja ajan tasalla usein eri tavoin, esimerkiksi virtuaalisen foorumin, virtuaalikoulutusten, säännöllisten puhelinpalaverien ja kokemusten jakamisen avulla. Heille annettiin myös tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

Asiakkaan hyöty

Muutosagenttiverkosto osoittautui todella arvokkaaksi ratkaisuksi; sen avulla kaikki tieto ja koulutukset saavuttivat jokaisen muutoksen piiriin kuuluvan käyttäjän. Uudet digitaaliset työkalut ja toimintatavat otettiin positiivisesti vastaan ja sujuvasti käyttöön koko organisaatiossa. Sitoutunut muutosagenttiverkosto toimii myös tulevaisuudessa tukena uusien toimintatapojen käyttöönotossa.

 

Lue lisää palvelustamme: Muutoksen läpivienti