C C E A
C C E A

Globaalissa palveluliiketoiminnassa toimiva asiakkaamme oli jo pitempään yrittänyt jalkauttaa palvelukonseptia globaalisti siinä kuitenkaan onnistumatta. Ylin johto näki selvästi palvelun mahdollisuudet, mutta palvelun jalkauttaminen eri maantieteellisille alueille ontui.

Palvelumme tavoite ja toteutus

CCEAn tavoitteena oli määritellä yhdessä regioona- ja tuotelinjajohdon kanssa, millaiseksi palvelua tulisi kehittää myynnin vauhdittamiseksi globaalisti, tunnistaa muutoksen toteuttamisen esteet, suunnitella palvelun jalkautus ja olla fasilitoimassa sitä.

Palvelumme hyödyt asiakkaalle

”Kokemus CCEAn palvelusta on ollut ilman muuta positiivinen. Toteuttaminen ja muutoksen läpivieminen globaalisti osoittautui meille hankalaksi. CCEA on onnistunut siinä hyvin.”
Senior Vice President, globaali palveluliiketoimintaorganisaatio

Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja iteratiivisesti kehittäneet palvelutuotetta globaaleissa ja paikallisissa työpajoissa. Samalla asiakas on omaksunut aivan uuden tavan määritellä ja viedä läpi muutoksia – ja ennen kaikkea palvelun globaali läpimurto on nähtävissä lähitulevaisuudessa.

”Olemme olleet ylintä johtoa myöten tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu. CCEA on ollut oikea piristysruiske normityöskentelyyn.”