Palveluliiketoiminnan globaalin muutoksen läpivienti

Globaalissa palveluliiketoiminnassa toimiva asiakkaamme oli jo pidempään yrittänyt jalkauttaa palvelukonseptia globaalisti siinä kuitenkaan onnistumatta. Ylin johto näki selvästi palvelun mahdollisuudet, mutta muutoksen läpivienti ja palvelun jalkauttaminen eri maantieteellisille alueille ontuivat.

Palvelumme tavoite ja toteutus

CCEAn tavoitteena oli määritellä yhdessä regioona- ja tuotelinjajohdon kanssa, millaiseksi palvelua tulisi kehittää myynnin vauhdittamiseksi globaalisti, tunnistaa muutoksen toteuttamisen esteet, suunnitella muutoksen läpivienti ja olla fasilitoimassa sitä.

Palvelumme hyödyt asiakkaalle

”Kokemus CCEAn palvelusta on ollut ilman muuta positiivinen. Toteuttaminen ja muutoksen läpivieminen globaalisti osoittautui meille hankalaksi. CCEA on onnistunut siinä hyvin.”
Senior Vice President, globaali palveluliiketoimintaorganisaatio

Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja iteratiivisesti kehittäneet palvelutuotetta globaaleissa ja paikallisissa työpajoissa. Samalla asiakas on omaksunut aivan uuden tavan määritellä ja viedä läpi muutoksia – ja ennen kaikkea palvelun globaali läpimurto on nähtävissä lähitulevaisuudessa.

”Olemme olleet ylintä johtoa myöten tyytyväisiä siihen, mitä on saavutettu. CCEA on ollut oikea piristysruiske normityöskentelyyn.”

Lue lisää muutoksen läpiviennin palvelustamme.