IT-prosessien implementointi käytäntöön

Asiakkaamme oli ottanut uudet IT-prosessit ja -työkalun käyttöönsä. Palveluorganisaatio ei kuitenkaan käytännössä toiminut uusien prosessien mukaisesti ja jätti uuden työkalun tuomat mahdollisuudet käyttämättä. Työkalun ja prosessin käyttöönotto ja siihen käytetty aika ei kuitenkaan näkynyt nopeampana ja luotettavampana IT-palveluna.

Palvelumme tavoite ja toteutus

Asiakas halusi CCEAn varmistavan, että palveluorganisaatio ottaa uudet prosessit aidosti käyttöönsä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla. Palveluorganisaation kypsyystasoa mitattiin prosessikohtaisesti ja myös työkalun käytölle asetettiin konkreettiset tavoitteet. CCEAn implementation manager toimi asiakkaalla projektipäällikkönä ja toteutti projektin keräämällä tietoa nykytilanteesta ja käyttöön liittyvistä haasteista, ohjaamalla projektitiimin työskentelyä ja rakentamalla erilaisia tukirakenteita palveluorganisaatioon, jotta prosessityöskentely olisi helppoa. Vuorovaikutuksen ja keskusteluyhteyksien parantamiseen eri toimijoiden välillä kiinnitettiin erityistä huomiota.

Palvelumme hyödyt asiakkaalle

”Minun ei tarvinnut huolehtia projektista ollenkaan, CCEAn implementation manager tiesi, mitä teki ja piti aikatauluista kiinni. Hän sai nopeasti laadukkaita tuloksia.”
IT-prosessiomistaja globaalissa teollisuusyrityksessä

Palveluorganisaation prosessikohtainen kypsyystaso nousi merkittävästi ja myös työkalun käyttö lisääntyi selvästi. Konkreettisesti kehittyneempi kypsyystaso tarkoittaa sitä, että IT toimittaa luotettavampaa ja nopeampaa palvelua liiketoiminnalle ja palveluiden seuraaminen on helpompaa. Tehostettu työskentely paransi koko IT:n tehokkuutta.

Lue lisää palvelustamme: Muutoskyvykkyyden kehittäminen