Strategia- ja organisaatiomuutos

Case: Globaalin pörssiyrityksen strategia- ja organisaatiomuutos

Haaste

Globaalisti toimivassa pörssiyrityksessä päivitettiin strategia ja tehtiin strategian mukainen organisaatiomuutos. Muutokset viimeisteltiin ja julkistettiin tiukassa aikataulussa, ja yritys tarvitsi osaamista ja resursseja muutoksen läpiviemiseen ja muutosjohtamiseen.

Tavoite

Asiakas halusi varmistaa muutosmatkan onnistumisen sekä sen, että ihmiset sitoutuisivat muutoksiin aiempaa paremmin. CCEAn palvelun tavoite oli tukea muutoksen aloitusta, luoda henkilöstön sitouttamismalli ja tukea strategian toteuttamista käytännössä.

Oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi yksi CCEAn päätavoitteista oli kerätä tietoa yrityksestä vuoropuhelun, sitouttamisen ja mittaamisen avulla.

CCEAn palvelu

Strategian ja siihen liittyvien muutosten toteuttamiseksi CCEA arvioi ja analysoi muutokset sekä teki ja toteutti muutossuunnitelman.

Yksi CCEAn toiminnan painopisteistä oli luoda malli tukemaan muutokseen liittyvää vuoropuhelua, yhteistä suunnittelua, sitouttamista ja toimivaa tiedon keräämis- ja jakokanavaa. Tukimalliin kuuluivat mm. CCEAn fasilitoimat tapaamiset valittujen asiakkaan sidosryhmien kanssa, joihin CCEA toi asiaan liittyvää näkemystä ja ratkaisuehdotuksia.

Toinen tärkeä elementti sitouttamisen ja ymmärryksen lisäämiseksi oli CCEAn fasilitoima Change Champion -ryhmä. Oikeiden toimenpiteiden ja työtyytyväisyyden varmistamiseksi strategian toimeenpanoon liittyen CCEA loi muutoksen mittausprosessin ja kyselyn, raportoi tulokset ja teki toimenpide-ehdotuksia.

Hyödyt asiakkaalle

CCEA toi asiakkaalle aiempaa tehokkaamman tavan muutoksen läpivientiin. Muutoksen tukimalli ja CCEAn kattava tuki muutoksen fasilitoinnissa varmistivat ryhdikkyyden, yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kaikissa muutoksen johtamisesta ja tukemisesta vastaavissa rooleissa.

Change Championien sitouttaminen antoi yrityksen johtoryhmälle tärkeää näkemystä organisaatiosta, ja johtoryhmä pystyi näin johtamaan muutosta paremmin. Change Championit myös toimivat kanavana työntekijöiden ja johtajien välillä, mikä vahvisti työntekijöiden sitoutumista ja kokemusta.

CCEAn lähestymistapa ja CCEAn luomat prosessit, konseptit ja mallit lisäsivät yrityksen johtoryhmän sekä HR- ja viestintätiimien osaamista ja ymmärrystä siitä, miten muutosta tuetaan ja johdetaan paremmin tulevaisuudessa.

Lue lisää palveluistamme: Muutoksen läpivienti ja Muutoskyvykkyyden kehittäminen