Transformaation hanketoimisto

Haaste

CCEAn fasilitoimassa strategiaprosessissa globaali teollisuusasiakkaamme löysi merkittäviä kehityskohteita, joita pidettiin välttämättöminä kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja sisäisen tehokkuuden sekä asiakkaan havaitseman laadun parantamiseksi. Liiketoimintajohto tunnisti laajasti kehityskohteiden olemassaolon ja oli valmis panostamaan niihin.

Tavoite

Palvelumme tavoite oli 1) fasilitoida liiketoiminnan transformaatiohankkeiden (must win battles) määrittely, 2) varmistaa ohjelmien tehokas käynnistys, 3) fasilitoida ohjelmien suunnittelua ja läpivientiä koko niiden elinkaaren ajan, 4) tukea ohjelmia ja niihin liittyviä alaprojekteja tavoitteiden saavuttamiseksi, 5) varmistaa ohjelmien välinen koordinointi ja 6) vastata muutoksen läpiviennin suunnittelusta.

CCEAn palvelu

Aluksi CCEA fasilitoi prosessia, jossa transformaatio-ohjelmat ja niiden sisältö johdettiin tunnistetuista kehitysalueista, jotka oli määritelty liiketoimintayksiköiden kanssa pidetyissä työpajoissa. Konkretisointivaiheessa visio, tavoite, keskeiset toimenpiteet, resurssit, aikataulu ja ohjelmiin liittyvät alaprojektit määriteltiin liiketoimintayksiköiden yhteisessä työpajassa. Tämän jälkeen CCEA fasilitoi tiiviissä yhteistyössä ohjelmien ja hankkeiden kanssa ohjelmien käynnistämistä, iteratiivista suunnittelua, läpivientiä ja muutoksen toteutusta. Hankkeiden koordinointi oli olennainen osa palvelua, jotta ymmärrettiin minkälaisia riippuvuuksia ja vaikutuksia hankkeilla oli sidosryhmille.

Asiakkaan hyöty

Selvimmät hyödyt asiakkaallemme olivat 1) ulkopuolinen tekijä, joka varmisti, että liiketoiminnan uudistus todella saadaan liikkeelle, 2) tuki ohjelmille ja hankkeille fokuksen säilyttämiseksi sekä tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi 3) kokonaisnäkymä ohjelmiin ja niiden alaprojekteihin, jotta niitä koordinoitiin ja synkronoitiin riittävästi.

 

Lue lisää palveluistamme: Muutoksen läpivienti ja Muutosportfolion johtaminen