Uuden palveluprosessin määrittelyn ja käyttöönoton fasilitointi

Asiakas koki epäonnistuneensa aiempien uusien palveluiden käyttöönotossa. Operatiivinen organisaatio ei käytännössä ymmärtänyt, mitä uudet palvelut tarkoittivat heille – ja jatkoivat myyntiä ja toimitusta totutulla tavalla.

Prosessin määrittely oli ontunut. Siksi investoinnit palveluiden kehitykseen ja lanseeraukseen eivät näkyneet lisämyyntinä ja/tai parantuneena kannattavuutena.

Palvelumme tavoite ja toteutus

Asiakas odotti CCEAn varmistavan, että toiminta muuttuu aidosti uuden palvelun edellyttämällä tavalla ja panostus uuden palvelun kehitykseen kannattaa. CCEAn tärkein tavoite oli varmistaa myyjien ja toimituksesta vastaavien sitoutuminen uuteen palveluun.

Keskeiset keinot olivat tietojen kerääminen palvelun myymisen ja toimittamisen mahdollisuuksista ja haasteista, palvelun edellyttämien toimintatapojen ja prosessin määrittely yhdessä operatiivisen organisaation kanssa sekä palvelun myyntiä ja toimitusta tukevien työkalujen rakentaminen. Palvelun jalkautus perustui työpajoihin, joissa myyntiorganisaatio teki itse seuraavan vuoden myyntisuunnitelman ja samalla sitoutui toimenpiteiden toteuttamiseen.

Palvelumme hyödyt asiakkaalle

“Saimme nopeasti uuden palvelukonseptin sellaiseen muotoon, että jokainen ymmärtää käytännössä, miten myymme ja toimitamme sitä. Avain onnistumiseen ja sitoutumiseen oli organisaation osallistuminen laajasti työpajoissa.”
Kansainvälisen palveluorganisaation johtoryhmän jäsen

Keskeinen hyöty asiakkaalle oli se, että uusi palvelu saatiin nopeasti myytävään ja toimitettavaan kuntoon. Samalla kun palvelun asiakaslupausta jalostettiin, rakennettiin myynnin ja toimituksen toimintatapoja ja työkaluja.

CCEAn lähestymistapa varmisti, että ensimmäinen luonnos toimintatavoista oli valmiina nopeasti. Sitä jalostamalla ja konkretisoimalla päästiin lopputulokseen, jossa osa myyjistä aloitti uuden palvelun myynnin jo jalkautustyöpajan aikana.

Lue lisää palvelustamme: Muutoksen läpivienti