C C E A
C C E A

Kuka olet ja millaista on työsi?

Olen yksi uusimmista ccealaisista, astuin remmiin loppuvuodesta 2017. Tiesin CCEAn kyllä jo ennestään, ja on ollut mielenkiintoista seurata tätä kasvutarinaa. Aiemman työni kautta ymmärrän hyvin CCEAn tarjoamien palveluiden kysynnän kasvun. Koko liike-elämähän on jatkuvaa muutosta ja uuden luomista. Itsekin olen ollut toteuttamassa useita projekteja, joissa on viety läpi esimerkiksi toimintamallien, työkalujen tai organisaation muutosta.

Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä asiakkuudessa, jossa toteutetaan hyvin merkittävää digitalisaatioon ja uusiin toimintatapoihin tähtäävää muutosta. Varmistan, että projektin raamit ovat kunnossa ja pidän huolta että koko homma etenee suunnitellusti. Kun uusi järjestelmä, yhteiset mallit ja uudenlaiset toimintatavat viedään läpi monien tuhansien ihmisten työarkeen ympäri maailmaa, on sekä teknisten lähtökohtien että projektin muutoshallinnan ja viestinnän oltava kunnossa.

Mitä lonttius tarkoittaa?

Lonttius liittyy vahvasti CCEAn arvopohjaan. Sen kautta kiteytyy, keitä haluamme olla, mitä haluamme tehdä ja millä tavoin. Yhteiset arvot määritellään varmasti jokaisessa yrityksessä, mutta onhan lontti toki inhimillisempi ja positiivisempi käsite kuin vaikkapa resurssi tai henkilöstö.

Lonteista paistaa selkeimmin avoimuus, auttamisen halu, yhteisöllisyys, iloisuus ja positiivisuus. Avoimuus näkyy kaikessa, mitä teemme. Kaikki mitä CCEAssa tapahtuu, kerrotaan avoimesti jokaiselle lontille. Avoin yrityskulttuuri heijastuu asiakasprojekteihinkin – muutoksia on helpompi tehdä ja suurilta yllätyksiltä vältytään, kun pelisäännöt on alusta asti avoimesti kommunikoitu.

CCEA on vielä melko pieni yritys, jonka etuina suuriin organisaatioihin verrattuna ovat nopea ja viiveetön päätöstentekoprosessi, matala hierarkia ja se että jokaiseen työntekijään pääsee tutustumaan kasvotusten. Pienessä yhteisössä auttavaisuuskin korostuu – yksin ei koskaan jää, apua saa aivan varmasti vaikka kysymättä.

Mistä saat puhtia työhön?

Olen kova urheilemaan – liikunnasta saan energiaa kaikkeen mitä teen. Vastavuoroisesti myös mielekäs ja palkitseva työ antaa voimaa kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Olen onnekas, että minulla on juuri tällainen tilanne ja työ. Tärkeä voimavara ovat myös työkaverit. Se jos mikä antaa puhtia, kun saa paiskia töitä mukavien ihmisten kanssa.

 

Lue lisää Juhasta.

Juha Lindfors