Kysymyksiä ja vastauksia CCEAn rekrytointiprosessista 

Olemme koonneet tähän usein kysytyt kysymykset rekrytointiprosessistamme. Toivomme siitä
olevan apua, kun teet meille hakemusta.

Minkälainen on CCEAn kulttuuri?
Voit lukea kulttuuristamme täältä.

Minkälaisia ihmisiä CCEAssa on töissä?
Meillä on rohkeita, iloisia ja työstään innostuneita ihmisiä, jotka eivät pelkää haasteita. Kulttuurimme on
avoin ja osallistava. Työ- ja opiskelutaustamme vaihtelevat; meillä on muun muassa ekonomeja,
humanisteja ja diplomi-insinöörejä viemässä läpi muutoksia. Tutustua CCEAn ihmisiin täällä.

Minkälainen tausta hakijalla pitäisi olla?
CCEAlaisilla on monenlaisia taustoja, ja se on jatkossakin tärkeää. Hakijalla tulisi olla kokemusta projektityöstä kansainvälisissä ympäristöissä, erinomaiset ihmissuhdetaidot ja hyvä
viestimiskyky. On tärkeää, että hakija on innoissaan muutoksista ja haluaa tulla juuri CCEAan töihin.
Koska teemme muutoksista konkretiaa, on tärkeää, ettei hakija kaihda operatiivisia tehtäviä
suunnittelutyön ohella. Emme hae valmentajia, vaan kädet pitää tosissaan työntää saveen.

Millaisissa projekteissa CCEAssa tyypillisesti työskennellään?
Suurten, kansainvälisten asiakkaidemme erilaisissa muutosohjelmissa ja -projekteissa, jotka
voivat vaihdella toimintamallien uudistamisesta kulttuurin muutokseen ja järjestelmien käyttöönotoista
ulkoistuksiin tai yrityskauppoihin. Kaikissa on olennaista ymmärtää, miten ihmisten toiminta, työ ja rutiinit
muuttuvat ja mitä tarvitaan, jotta muutos pysyy.

Onko akateeminen loppututkinto välttämätön?
Pidämme akateemista loppututkintoa tärkeänä. Vain perustelluista syistä olemme valmiita tinkimään
siitä.

Miten CCEAssa työskennellään?
Työskentelemme aina tiimeissä. Tiimin koko vaihtelee asiakkuuden ja projektin mukaan. Usein tiimissä on
myös asiakkaan ihmisiä tai vaikkapa myös muiden palveluntarjoajien edustajia.

Onko CCEAn muutoksen työkalupakki sama jokaisessa muutoksessa vai räätälöidäänkö se
asiakkaittain?

Kokemuksemme mukaan tietyt toimintatavat toimivat jokaisessa muutoksessa, ja ne ovat jopa
välttämättömiä. Asiakaspalautteen mukaan muutoksen läpiviennin metodologiamme ja työkalumme ovat
ehdoton etu, jotta liikkeelle päästään nopeasti. Ne ovat yksi tekijä siinä, että tuotamme arvoa alusta
saakka. Tärkeää on kuitenkin myös, että mukaudumme aina asiakkaan toimintaympäristöön ja kulttuuriin
ja räätälöimme tekemisen asiakkaalle sopivaksi.

Minkälaisia työsuhde-etuja CCEAssa on?
CCEAssa tärkeintä ovat ihmiset, ja haluamme pitää heistä huolta. Meillä on hyvä sairauskuluvakuutus,
siivousetu, lastenhoitoapu, liikuntaetu ja käytössämme ilmainen kuntosali, tuemme erilaisia
kulttuuritapahtumia – ja paljon muuta. Toimistomme on yhdessä suunniteltu ja tarjoaa mahdollisuuden
monenlaisiin työtapoihin. Meillä on aina hedelmiä ja erilaisia välipaloja tarjolla. Tärkeää on myös
joustavuus sekä monenlaisten työtapojen tukeminen. Onnistumisista palkitsemme kaikkia. Lisätietoa
eduista löydät Töihin meille -sivuilta.

Mistä konsultin työnkuva koostuu?
Asiakastyö eli asiakkaidemme erilaiset muutoshankkeet ovat meillä pääosassa. Jokaisen konsultin
työajasta on myös varattu siivu kehittymiselle ja kehittämiselle. Tämän ajan voi jokainen käyttää
haluamallaan tavalla esim. kouluttautumiseen, CCEAn liiketoiminnan kehittämiseen tai vaikkapa lonttien
harrastekerhon vetämiseen. Yksi lontti vastaa tiimipäiviemme suunnittelusta, toinen käy SAFesertifiointikoulutuksen, kolmas hoitaa opiskelijayhteistyötä ja neljäs järjestää viininmaistelua. Kukin
tavallaan.

Minkälainen on CCEAn rekrytointiprosessi?
Kun käynnissä on roolikohtainen haku, käymme kaikki hakemukset läpi ja olemme yhteydessä hakijoihin.
Hakuajan jälkeen järjestämme haastatteluja, joita kuuluu prosessiin yleensä 2–3. Rekrytointiimme kuuluu
myös soveltuvuusarviointi ja tilanteen mukaan joitakin tehtäviä. Hakija saa jutella lonttien kanssa, jotta
käsitys meillä työskentelystä muodostuu mahdollisimman konkreettiseksi. On tärkeää, että löytyy
molemminpuolinen ”match” eli hakija löytää haluamansa työn ja yhteisön – ja me tietenkin uuden lontin.
Meille on tärkeää, että kaikki hakijat ovat tietoisia siitä, missä mennään haun aikana.

Miten avoimia hakemuksia käsitellään?
Avoimia hakemuksia käymme läpi viikottain ja pyrimme tapaamaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Aina
ajankohta ei ole oikea, mutta hakijan taustassa saattaa olla paljon sopivaa. Tällöin pyydämme häntä
liittymään Talent Communityymme, jotta voimme olla häneen yhteydessä myöhemmin sopivan paikan
avautuessa.