Mitä lonttikulttuuri merkitsee Tiinalle?

”Lonttikulttuurissa koen olevani osana sellaista ryhmää, jossa on hyvä olla ja joka inspiroi minua kehittymään ja oppimaan uutta koko ajan. Koen, että minut hyväksytään juuri sellaisena kuin olen. Kulttuurissa korostuvat avoimuus, luottamus, hauskuus, hyvinvointi, älykkyys ja yhteiset intressit.

Kulttuurin keskiössä on avoimuus, joka linkittyy myös luottamukseen – voimme (halutessamme) avoimesti puhua asioista ja jakaa kokemuksia, liittyivät ne sitten työhön, vapaa-aikaan tai omaan hyvinvointiin. Luottamuksellinen ilmapiiri sallii myös sen, että tunteita saa näyttää ja muilta lonteilta saa apua mieltä painavissa asioissa tai haastavissa tilanteissa. Koen, että lontit aidosti välittävät toisistaan.

Minulle on tärkeää, että töiden tekemisessä on mukana myös hauskuutta. Lonttien kesken on hyvä huumori, ja nauramme paljon. Työtä tehdään vankalla ammattitaidolla ja tosissaan, muttei hampaat irvessä. Iloinen ja positiivinen asenteemme näkyy myös asiakkaille. Lonteilla on hyväntahtoinen auttamisen meininki, ja tietoa ja osaamista jaetaan muille ilman keskinäisen kilpailun tunnetta. Mielestäni paras anti tulee, kun teemme asioita yhdessä ja opimme toisiltamme.

Hyvinvoinnistamme ollaan kiinnostuneita, sekä fyysisellä että henkisellä puolella; toimistolla on ergonomia kunnossa ja välineitä on tarjolla myös kotitoimistolle. Ihmisiä tuetaan henkilöinä, oli tarve mikä tahansa. Tukea on saatavilla eri muodoissa, joista voimme valita itselle sen sopivimman.

Toisilta lonteilta saatava tuki on tärkeää, ja koen, että sitä on asiakastyössäkin aina saatavilla. Lontit ovat kaikki älykkäitä ihmisiä sekä tiedollisesti että tunneälyn puolella. Itse käytän työssäni paljon ”what would lontti X do” -taktiikkaa, eli koitan miettiä, mitä joku kollega tässä kohtaa tekisi tai mitä työkaluja hän käyttäisi – eli mitä heiltä opittua tai heille ominaisia vahvuuksia pystyisin hyödyntämään. Uskallan myös lonttimaisella tavalla eli positiivisella fiiliksellä tuoda esiin omia näkökantoja ja haastaa muiden näkemyksiä, jos tilanne sitä vaatii.

Lonttien positiivisesta energiasta tulee niin hyvä fiilis, että lähden perjantaisin hymyillen toimistolta kotiin. Asun pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joten joustava ja paikasta riippumaton työn tekeminen on itselle suuri etu. Näin voin helpommin yhteensovittaa työn ja perhe-elämän. Myös siivousetu on tärkeä, koska sen avulla minulle jää enemmän aikaa perheen kanssa. Koenkin, että CCEAlla perhettä ja lonttien vapaa-aikaa arvostetaan, ja puhumme usein myös elämästä työn ulkopuolella. Tiimihenki lonttien kesken toteutuu siis joka paikassa ja tuntuu todella hyvältä.”

Tiina Karsikas