Muutosjohtamisen sparrauspolku johtoryhmälle

Pitäisikö johtoryhmänne osaaminen päivittää jatkuvan muutoksen aikaan? CCEAn muutosjohtamisen sparrauspolku herättää, innostaa, tuo käytännön osaamista ja saa sopimaan uusista tavoista priorisoida ja johtaa muutoksia. Kasvatatte merkittävästi muutosten onnistumisen todennäköisyyttä ja samalla varmistatte oman relevanttiuden johtajina.

Sovi nyt johtoryhmän sparrauspolku tukemaan tärkeimpien muutosten onnistumista!

CCEAn tarjoama johtoryhmän sparrauspolku on aina organisaatiokohtainen, ja se voidaan kohdentaa tukemaan alkamassa olevaa transformaatiota taikka tulevaa yrityskauppaa, isoa organisaatiomuutosta tai muuta tärkeää hanketta. Sparrauspolku tuo käytännönläheiset valmiudet johtaa muutosta ja muutosten kokonaisuutta eli muutosportfoliota organisaatiotasoisesti ja viedä muutokset onnistuneesti läpi omassa liiketoimintayksikössä tai toiminnossa.

Sparrauspolku koostuu orientaatiotapaamisesta, neljästä virtuaalisista tai kasvokkaisista 1,5 tunnin sparraussessiosta, vertaiskeskusteluista kollegan kanssa sekä seurantatapaamisesta. Sparrauspolkuun on mahdollista liittää johtoryhmän jäsenten henkilökohtaiset sparraukset sekä resilienssiprofiilit, jotka tuovat arvokasta tietoa omista vahvuuksista ja heikkouksista muutosten johtamisessa.

Sparrauspolku on suunniteltu niin, että se on suoritettavissa miellyttävästi osana johtamistyötä. Näin tulosta syntyy ja opit siirtyvät arkeen välittömästi.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Sparrauspolun sisältö 

 • Johdatus ihmislähtöiseen muutokseen
 • Organisaation käsillä oleva muutos ja sen luonne
 • Tuore aivotutkimus & muutos
 • Muutoksen omaksumisen portaat
 • Johtajan rooli ja tehtävät muutoksen eri vaiheissa
 • Muutosvisio ja -tarina
 • Viestintärooli muutoksessa
 • Muutosportfolion johtaminen
 • Muutoksen mittaaminen ja seuranta
 • Resilienssi
 • Itsensä johtaminen muutoksessa
 • Esihenkilöiden tukeminen

Käytännön asiat 

Sparrauspolku voidaan pitää joko kasvokkaisina sessioina tai virtuaalisesti Microsoft Teamsilla.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen