Auli Packalén

Johtaja, Brändi & palvelut
Johtava konsultti

Kauppatieteiden maisteri (KTM)

"Muutos ei tapahdu ennen kuin tarpeeksi iso joukko yksiköitä alkaa tehdä asioita uudella tavalla joka päivä: omaksuu uudet rutiinit, alkaa toistaa niitä eikä palaa vanhoihin kohdatessaan ensimmäisiä vastoinkäymisiä."

040 845 3045

Kuka?

Olen kokenut muutosten asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat kompleksisten muutosten läpivienti, muutoskyvykkyyden kehittäminen, ylimmän johdon muutosvalmennukset ja muutosportfolion johtaminen. Työkokemusta on kertynyt parikymmentä vuotta, ja olen tukenut kymmeniä muutoshankkeita, vetänyt Change Management Office -toimintoa ja kehittänyt eri avainryhmien muutososaamista asiakasorganisaatioissa. Vedän CCEAn muutoskyvykkyyspalveluita, johdan Brändi & palvelut -tiimiämme ja olen johtoryhmämme jäsen.

Vastapainona mahtavalle työlleni on kaikenlainen ulkoilmaliikunta luonnossa suunnistuksesta maastohiihtoon ja polkujuoksusta melontaan. Olen myös innokas neuloja, ja teen vapaaehtoistyötä suunnistus- ja hiihtoseuroissa.

Miksi?

Minulle on aina ollut luonteenomaista miettiä, miten asiat voisi tehdä paremmin – ja sitten ryhtyä tuumasta toimeen. Siksi olen omimmillani yritysten uudistamisessa ja muutosten tekemisessä. Ja jos ja kun tällä alueella haluaa tulla koko ajan paremmaksi, CCEA on täysosuma. CCEAn johtoryhmäläisenä, liiketoiminnan vetäjänä sekä brändistä ja palveluista vastaavana johtajana pääsen myös joka päivä miettimään, miten me CCEAna voisimme olla vielä parempia.

Mitä?

Olen muutosten moniosaaja ja minulla on mm. seuraavat sertifioinnit:  Brain-based Coaching, Personal Resilience Practitioner, Prosci Change Management, SAFe (Scaled Agile Framework) Agilist, Lean Change Agent ja toki myös CCEAn People-Driven Change -sertifiointi. Erityisosaamistani ovat

  • kompleksiset muutokset, kuten fuusiot, ulkoistukset, organisaatio- ja toimintamallimuutokset, ja niiden läpivienti
  • muutoskyvykkyyden analyysit ja kehityssuunnitelmat johdon kanssa
  • ylimmän johdon, esihenkilöiden sekä projektien ja kehittäjien muutosvalmennukset
  • organisaation muutosportfolion analysointi, priorisointi ja johtaminen
  • Change Management Office -toiminnon pystyttäminen ja pyörittäminen
  • osallistaminen, fasilitointi ja valmentajien sparraus
  • muutosverkostojen rakentaminen ja tukeminen sekä
  • jatkuva, ketterä uudistuminen ja kehittyminen.