Carita Hällsten

Seniorikonsultti
Tradenomi (ylempi AMK), Ammatillinen opettaja, Certified Business Coach

"Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, mene yhdessä - afrikkalainen sanonta"

050 549 2772

Kuka? 

Olen useasta yrityksestä ja –kulttuurista oppeja ammentanut muutosjohtamisen, coachauksen ja valmentamisen tekijä. Muutosjohtamisen parissa olen työskennellyt lähes 15 vuotta, ja täydentänyt osaamistani viime vuosina coachingin ja pedagogiikan koulutuksilla.  

 Kokemusta olen kartuttanut sekä kotimaisista että kansainvälisistä yrityksistä, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Olen sekä suunnittelut ja kehittänyt muutosjohtamisen työkaluja ja käytäntöjä eri yrityksille, että vastannut erilaisista muutosjohtamisen kokonaisuuksista ja osa-alueista eri organisaatioille. Olen myös ilokseni saanut toimia sisäisenä coachina oman työni ohessa. 

 Työkaverit ja asiakkaat ovat kuvailleet minua adjektiiveilla rauhallinen, aikaansaava, oma-aloitteinen, luova ja lämmin.  

 Miksi? 

Ihmiset ovat intohimoni, ja uskon, että avain menestykseen on hyvinvoivissa ja motivoituneissa ihmisissä. Työkalut ja viitekehykset ovat tärkeitä ja auttavat meitä hienosti eteenpäin, mm. yhteisten tavoitteiden määrittelyssä ja kirkastamisessa, sekä tavoitetilan saavuttamisessa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.  

 Kaikista tärkeimpiä ovat kuitenkin ihmiset. Ihmisten välinen yhteys, luottamus ja yhteistyö, joka parhaimmillaan innostaa ja siivittää meitä kohti parempaa arkea ja sitä kautta myös parempia tuloksia.  

 Muutosjohtamisessa kohtaa parhaimmillaan nämä kaksi näkökulmaa: toimivat työkalut ja ihmisosaaminen. Paras kiitos työstä on innostunut asiakas tai työkaveri, jonka kanssa näemme yhteisen tavoitteen ja tiedämme miten sinne pääsemme. 

Mitä? 

Vahvuuksiani 

  • Vuorovaikutustaidot  
  • Aito kiinnostus ihmisiin ja hyvinvointiin 
  • Coachaus  
  • Fasilitointi 
  • Pedagoginen osaaminen  
  • Valmentava ja osallistava työskentelyote 
  • Halu oppia uutta ja kehittyä ihmisenä 
  • Monipuolinen kokemus muutosjohtamisesta ja sen kehittämisestä organisaatioissa