Eeva Kiiskinen

Seniorikonsultti
FT (Tuotantotalous)

040 558 0103

Kuka?

Olen organisaatiomuotoilun ja ketterän muutosjohtamisen asiantuntija. Sparraan asiakkaita muutoksiin, organisoitumiseen, vuorovaikutukseen ja asiakaskeskeiseen liiketoimintaan liittyen. Minulla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista asiantuntijatehtävistä valmentamiseen, muotoiluun, tutkimukseen ja opetukseen liittyen. Olen kokenut johtoryhmien valmentaja ja johdon yhteistyön fasilitoija. Tuotantotalouden alan väitöskirjani käsitteli johtajuuden rakentumista strategisessa muutostilanteessa. Näkemykseni asiakastyöhön rakentuu koetellun käytännön kokemuksen ja tieteellisen tiedon yhdistämisestä. Pedagoginen koulutukseni on antanut valmentajan ja konsultin työhön vahvat vuorovaikutusta painottavat lähtökohdat.

Intohimonani on organisaatioiden uusien ilmiöiden oivaltaminen ja ratkaisujen luominen yhdessä asiakkaiden kanssa. Samaa tilanteenlukutaitoa ja nopeaa reagointia hyödynnän myös koripallokentällä juniorivalmentajana. Ja parasta CCEAssa on se, että myös meillä työskentely on joukkuelaji.

Miksi?

Muutokset organisaatioissa ja niiden toimintaympäristössä ovat entistä kompleksisempia. Siksi tarvitsemme syvää ja laaja-alaista ymmärrystä siitä, miten muutoksia johdetaan ja minkälaista osaamista niissä tarvitaan. Osallistava ja dialoginen ote johtamistyössä maksaa hyödyt takaisin moninkertaisesti verrattuna perinteiseen uudistusten jalkauttamiseen. Myös 2020-luvun strategiatyö vaatii uusia otteita ja ketterämpää otetta. Sparraan johtajia ketterässä strategiatyössä sekä uusien toimintamallien viemisessä käytäntöön.

Mitä?

Erityisosaamistani ovat:

  • Yritysjohdon ja esihenkilöiden sparraus ja valmennus
  • Johtoryhmävalmennukset ja johtajuustaitojen kehittäminen
  • Kompleksisten muutosten määrittely, läpiviennin suunnittelu ja toteutus
  • Strateginen suunnittelu, organisaatiomuotoilu ja business design
  • Dialogisuus- ja vuorovaikutustaitojen valmennukset
  • Osallistaminen ja fasilitointi
  • Ketterien toimintamallien rakentaminen ja toimeenpano
  • Organisaatiokulttuurien muotoilu
Muutososaamistani tukee CCEAn People-Driven Change -sertifikaatti.