Eeva Wiik

Seniorikonsultti
Kauppatieteiden maisteri

"The goal is not to be perfect by the end. The goal is to be better today. – Simon Sinek"

040 5596797

Kuka?

Olen ihmisten ja yhteisöjen käyttäytymisestä ja toiminnasta innostuva tekijä, joka haluaa auttaa organisaatioita menestymään. Ammennan monipuolisesta lähes 20 vuoden kokemuksesta konsulttina, projektinvetäjänä, esihenkilönä ja liiketoiminnan johtajana suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Olen suunnitellut ja toteuttanut lukuisia prosessien, toimintatapojen, organisaatiokulttuurin ja johtoryhmätyöskentelyn muutoksia ja toiminut sisäisenä coachina.

Kauppatieteilijänä ja liiketoimintavastuuta kantaneena ymmärrän hyvin talouden lainalaisuudet ja organisaatioiden tavoitteiden tärkeyden, ja että menestys syntyy, kun ihmiset saadaan mukaan. Olen täydentänyt osaamistani mm. psykologian, työ- ja organisaatiopsykologian ja aikuiskasvatustieteen opinnoilla ja kouluttautunut yksilö- ja tiimicoachiksi. Asiakkailta ja työtovereilta olen saanut kiitosta kyvystäni kuunnella, innostua ja innostaa, auttaa löytämään ratkaisuja ja asettaa ihmiset etusijalle.

Merkityksellisen työn ohella nautin liikunnasta, lukemisesta, rennosta ajasta perheen kanssa ja tuoreena harrastuksena bändissä soittamisesta.

Miksi?

Missioni on rakentaa parempaa työelämää ja liiketoimintaa, kun maailma ja tilanteet muuttuvat. Hyvä suunnittelu, selkeät tavoitteet ja viestit, johtajien sparraus ja yksilöiden ja koko yhteisön hyvinvoinnin tukeminen ovat tärkeitä elementtejä tässä. Näen valtavan voiman siinä, että organisaation ihmiset kohdataan, heitä kuunnellaan ja he oivaltavat itse, ja tälle luodaan tilaa muutoksissa. Tätä kaikkea pääsen CCEA:lla tekemään asiakkaidemme ja alan parhaiden muutoksen läpiviennin osaajien kanssa.

Mitä?

Minulla on laaja kokemus erilaisista organisaatioista, tiimeistä ja johtamistilanteista niin päivittäisessä työssä jatkuvassa muutoksessa kuin muutoshankkeissa. Osaamiseni kattaa muun muassa seuraavia alueita:

  • Projektinhallinta
  • Tiimien johtaminen
  • Organisaatiokulttuurin, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • Johdon ja esimiesten sparraus
  • Muutosviestintä
  • Muutosverkoston rakentaminen ja tukeminen
  • Yksilö-, ryhmä- ja tiimicoaching

Minulla on Certified Business Coach -tutkinto sekä Group and Team Coach Diploma- ja NLP Practioner -koulutukset.