Emmi Kuusisto

Projektikoordinaattori
Kauppatieteiden maisteri (KTM)

"Muutoksen mukana tulee mahdollisuus"

050 413 8774

Kuka?

Olen motivoitunut ja kehittyvä ihmislähtöisen muutoksen asiantuntija. Milleniaalina olen syntynyt ja kasvanut jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, joten teknologian ja sovellusten kanssa toimiminen on minulle luontevaa ja merkityksellisyys korostuu kaikessa tekemisessäni. Nuoresta iästä huolimatta olen päässyt olemaan osana monimuotoisia ja rakenteeltaan hyvin erityyppisiä organisaatioita, jotka ovat osaltaan antaneet minulle vahvan pohjan erilaisten muutostilanteiden kohtaamiselle. Digitaalisuus ja kestävyys ovat teemoja, jotka ovat kulkeneet läpi koko työurani.

Nautin spontaaneista kohtaamisista ja viihdyn helposti erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Jos saisin valita, viettäisin vapaa-aikani mieluiten ulkomailla tutustuen uusiin kulttuureihin ja ihmisiin.

Miksi?

Merkitykselliset muutokset aiheuttavat aina tunteita, joten se miten meidät yksilöinä huomioidaan muutostilanteessa vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten suhtaudumme muutokseen. Osallistaminen itsessään parantaa hallinnan ja turvallisuuden tunnetta. Kun yksilö kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta, he viihtyvät paremmin, uusia ideoita syntyy helpommin ja tulokset kohenevat. CCEAn toiminnassa yhdistyy ihmisläheisyys ja vastuullisuus, jotka varmistavat, ettei muutos jää vain sattuman varaan.

Mitä?

Vahvuuksiani

  • Projektiensuunnittelu, koordinointi ja seuranta
  • Prosessi- ja konseptikehitys
  • Yhteissuunnittelu ja fasilitointi
  • Tunneäly