Jasmin Honkanen

Konsultti
Kauppatieteiden maisteri (KTM)

"Muutoksessa on tärkeää pystyä tuntemaan aitoa omistajuutta."

040 137 2300

Kuka?

Olen ihmislähtöisen muutoksen ja liiketoimintakehityksen asiantuntija. Viimeisen viiden vuoden ajan olen kehittänyt liiketoimintaa asiakastarpeista ja -kokemuksesta lähtöisin, strategiauudistuksista toimintamallien jalkautukseen. Työssäni ja opinnoissani ovat aina yhdistyneet kiinnostus ihmiseen sekä halu kehittää työstä ja liiketoiminnasta merkityksellisempää. Uskon, että yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä syntyy aina parempaa. Vahvuuksiani ovat isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, olennaisen tunnistaminen monimutkaisesta sekä osallistava työotteeni. Arvostan tutkittua tietoa, mutta olen samanaikaisesti toteuttaja. Minua ajaa työni merkityksellisyys, ja saan voimaa motivoituneista ihmisistä. Vapaa-ajallani minut löytää joogasalilta, sisustamasta tai kokeilevasta keittiöstä.

Miksi?

CCEAssa teemme aidosti ihmislähtöistä muutoskehitystä, tiiviillä yhteistyöasenteella. Muutoksissa uskomme empatiaan, ihmisymmärrykseen ja osallistamiseen. Muutos tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Muutostarpeen täytyy olla aina aito sekä hyvin perusteltu – ja kaikille avoimesti kommunikoitu. Muutos vaatii aina hyvän suunnitelman, jota pystytään toteuttamaan ketterästi, realistisiin palasiin pilkottuna – pitkäjänteisellä mielellä. Muutoksessa on tärkeää pystyä tuntemaan aitoa omistajuutta, ja pienimpienkin voittojen juhlistaminen matkan varrella on tärkeää.

Tätä kaikkea tarvitaan, jotta voidaan rakentaa aitoa muutosmyönteistä mieltä ja kulttuuria – sekä synnyttää uutta.

Mitä?

Erityisosaamistani ovat

  • yksittäisten muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus
  • asiakas- ja organisaatioymmärrys
  • yhteissuunnittelu ja osallistaminen
  • fasilitointi
  • strategiset palvelu- ja brändimuutokset
  • strategia- ja visioiva työskentely
  • asiakaskokemus
  • prosessisuunnittelu ja projektinhallinta
  • ketterä kehittäminen

Lisäksi olen sertifioitu ScrumMaster ja Lean Change Agent, ja olen suorittanut fasilitoinnin ja Kanbanin perusteet.