Johanna Bilund

Seniorikonsultti
Diplomi-insinööri

"Avain onnistuneeseen muutokseen on mahdollisimman laaja ja aito ihmisten osallistaminen."

040 655 5094

Kuka?

Olen määrätietoinen ja sinnikäs muutoksen läpiviejä, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista kehitystehtävistä sekä muutosten suunnittelusta ja toteutuksesta globaalissa toimintaympäristössä.
Minulla on kokemusta erityyppisten muutosten läpiviennistä prosessien ja toimintamallien kehityksestä aina kulttuurillisiin muutoksiin useilta eri liiketoiminta-alueilta, kuten strategiasta, myynnistä ja hankinnasta.

Vahvuuteni on analyyttisyys ja kyky omaksua uusia asioita nopeasti. Nautin tiimityöskentelystä ja pyrin saamaan aikaan näkyviä tuloksia nopeasti keskittymällä asiakkaalle arvoa tuottaviin asioihin. Suurten muutosten läpivienti vaatii aikaa, sinnikkyyttä ja jonkinlaisia yllätyksiä tulee aina eteen; en lannistu vastoinkäymisistä, vaan tartun esiin tuleviin haasteisiin nopeasti. Muutosten läpiviennissä uskon ihmislähtöisyyteen sekä iteratiiviseen lähestymistapaan, jossa suunnitelmia ja toteutustapaa muokataan matkan varrella tarpeen mukaan.

Vapaa-ajallani harrastan ja ohjaan liikuntaa sekä vietän aikaa perheeni kanssa.

Miksi?

Innostun haastavista projekteista, joissa pääsen käyttämään monipuolista osaamistani. Nautin uuden oppimisesta ja yhdessä tekemisestä. CCEAn upeassa tiimissä pääsen suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaiden muutoshankkeita ihmislähtöisesti ja osallistavasti. Palkitsevinta on asiakkaan kanssa yhdessä onnistuminen!

Mitä?

Erityisosaamistani ovat:

  • Projektijohtaminen
  • Muutoshankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • IT-/digitalisaatioprojektit
  • Projekti- ja portfolionhallintamallit
  • Agile & Lean metodit
  • Tiimin johtaminen
  • Koulutus, fasilitointi & valmennus

Minulla on seuraavat sertifikaatit: Lean Portfolio Management – ICAgile, Scrum Master (SCM), Lean Six Sigma Greenbelt.