Johanna Haapamäki

Seniorikonsultti
Valtiotieteiden maisteri (VTM)

050 595 6806

Kuka?

Olen työskennellyt useiden erilaisten organisaatioiden kanssa auttaen heitä kehittämään henkilöstökokemusta ja organisaatiota toivottuun suuntaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat olleet, miten kehittää työyhteisöä ja johtamista niin, että organisaatio kykenee uudistumaan saavuttaakseen tavoitteet ja miten saada henkilöstö mukaan muutokseen ja sitouttaa heidät antamaan parhaansa. Muutoksissa kiehtoo niiden kompleksisuus ja niitä aikaansaavat ihmiset.

Vapaa-ajalla nautin perheen ja ystävien seurasta. Juokseminen, ratsastus ja lumilautailu antavat voimia ja mahdollisuuden kehittää itseäni monipuolisesti.

Miksi?

Muutokset onnistuvat vain, jos ihmiset saadaan mukaan ja muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa. CCEAn lähestymistavassa ihmiset ovat tärkeintä, meillä on vahvaa osaamista ja aikaansaamisen asennetta muutosten suunnitteluun ja läpiviemiseen. Myös CCEAn arvot ja yhdessä tekemisen kulttuuri tuntuvat omilta ja luovat hyvän pohjan asiakastyöhön. Erilaisten asiakkaiden kanssa työskentely on todella antoisaa, ja pääsen oppimaan uutta päivittäin.

Mitä?

Minulla on kokemusta erilaisista muutoshankkeista, kuten toimintamallin ja -kulttuurin muutoksista, työkalujen ja järjestelmien käyttöönottamisesta ja organisaatioiden fuusiosta. Osaamistani ja vahvuuksiani ovat

  • muutosten läpivienti – kokonaiskuvan selkeyttämisestä yksittäisten asioiden toteutukseen
  • analyysit ja nykytilan kartoitukset suunnitelmien pohjaksi
  • organisaatioiden kehittäminen ihmiset mukaan ottaen ja heitä arvostaen
  • esimiesten ja henkilöstön koulutukset ja ratkaisukeskeiset valmennukset
  • projektijohtaminen.

Lisäksi olen sertifioitu Lean Change Agent.