Katri Ranta

Seniorikonsultti
Bachelor of Science (B.Sc.)

"Toimintatavan muutos ei ole helppo juttu. Se vaatii työtä ja itsensä likoon laittamista. Selkeä suunnitelma, raamit ja työkalut tekemisen tueksi sekä systemaattinen toteutuksen seuranta auttavat onnistumaan."

040 740 0350

Kuka?

Olen työskennellyt isoissa kansainvälisissä yrityksissä henkilöstöhallinnon tehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Näiden vuosien aikana olen ollut mukana useissa erilaisissa organisaatiomuutoksissa, joko alusta alkaen suunnittelemassa ja toteuttamassa muutosta, osana projektitiimiä tai itse muutoksen kohteena. Työn haaste ja rikkaus on ollut useiden eri organisaatiotasoilta tulevien ihmisten kanssa toimiminen, myös eri maiden tavat ja kulttuurit huomioiden. Jokainen projekti on opettanut jotakin uutta. Uuden oppiminen ja kehittyminen sekä ihmisten ja organisaatioiden kyvykkyyden kehittäminen ovatkin lähellä sydäntäni ja innostavat aina.

Töiden vastapainona vietän aikaa perheen kanssa sekä harrastan ja seuraan urheilua melko kaikkiruokaisesti. Aktiivinen beagle-koira huolehtii siitä, että päivittäiset lenkit eivät jää tekemättä.

Miksi?

Urheilijataustaisena tiedän, että uuden oppiminen ja siinä hyväksi tuleminen vaatii paljon työtä, hikeä ja pitkäjänteisyyttä. Puurtamisen keskellä tilaa pitää kuitenkin jäädä yhdessä tekemiselle, luoville ratkaisuille ja ympärille katsomiselle. Tulin mukaan CCEAn konsulttijoukkoon, koska CCEAssa kiteytyy muutoksen läpiviennin rautainen osaaminen sekä halu tehdä asioita hyvin ja yhdessä, rohkeasti uudistaen ja periksi antamatta. Hihat kääritään reippaasti ylös ja ryhdytään yhdessä asiakkaan kanssa töihin.

Mitä?

Minulla on kokemusta useista erilaisista muutoshankkeista ja organisaatioiden ja ihmisten kyvykkyyden kehittämisestä. Osaamisalueeseeni kuuluu:

  • muutostarpeen analysointi ja muutossuunnitelman tekeminen
  • muutosohjelman suunnittelun ja toteutuksen tuki
  • muutosviestinnän suunnittelu ja toteutuksen tuki
  • muutosta tukevien konseptien ja työkalujen suunnittelu sekä tuki käyttöönotossa
  • muutosprojektin koordinointi
  • työpajafasilitointi
  • organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen
  • osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus

Lisäksi olen sertifioitu Lean Change Agent.