Katri Ranta

Johtava konsultti

"Muutoksen onnistuminen vaatii kuuntelemista, ymmärtämistä, systemaattisuutta, sinnikkyyttä, avoimuutta, hyvää johtamista, uuden oppimista... listaa voisi vielä jatkaa. Kaikkia näitä taitoja voi kehittää."

040 740 0350

Kuka?

Olen henkilöstöhallinnon ja muutoksen ammattilainen, jolla on 20 vuoden kokemus globaalista liiketoimintaympäristöstä. Olen urani aikana osallistunut useisiin järjestelmä-, prosessi- tai organisaatiomuutoksiin, joko projektitiimin jäsenenä, muutoksen vetäjänä tai itse muutoksen kohteena. Tähän kokemukseen perustuen asenteeni muutokseen ja muutoksenhallintaan on kovin realistinen ja käytännönläheinen. Muutokset eivät tapahdu eristyksissä tai vakuumissa niille erikseen varattuna aikana, vaan ne tulevat kaiken keskelle ja usein tilanteessa, jossa on jo valmiiksi monta rautaa tulessa. Samalla kun deadlinet paukkuvat pitäisi ymmärtää uusi toimintatapa, ottaa uudet taidot haltuun ja mahdollisesti myös huolehtia oman tiimin muutoksenhallinnasta.

Lähestyn muutosta ihmisten kautta ja ihmiskeskeisesti. Uskon, että yhdessä tekemällä saadaan parempia tuloksia aikaan. Pyrin hahmottamaan kokonaiskuvan ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia, samalla varmistaen, että asiat menevät eteenpäin ja työ valmistuu sovitun aikataulun mukaisesti.

Miksi?

Muutos pakottaa tarkastelemaan toimintatapoja ja usein myös asenteita. Se, miten kukin reagoi muutokseen voi vaihdella paljonkin. Muutos todennäköisesti lisää stressiä ja työkuormaa, varsinkin, jos se näyttäytyy kovin epämääräisenä asiana. Organisaatio voi oikeanlaisilla toimenpiteillä ja osaamisella varmistaa hyvät olosuhteet onnistuneelle muutokselle ja tukea ihmisiä uuden oppimisessa ilman että jaksaminen ja tulokset kärsivät. Haluan olla mukana rakentamassa parempaa työelämää ja tuoda tukea johdolle, esimiehille ja koko organisaatiolle erityisesti muutostilanteissa.

Mitä?

  • Prosessi-, järjestelmä- ja organisaatiomuutokset (projektiryhmän jäsen, HR:n edustaja tai muutoksenhallinnan asiantuntija)
  • Osaamisen ja johtamisen kehittäminen
  • Organisaatiomuutokset ja kulttuurimuutokset
  • Työpajojen fasilitointi
  • Esimiesten ja henkilöstöhallinnon sparraus
  • Laaja kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä globaaleissa organisaatioissa

Lisäksi olen sertifioitu ao. työkalujen käyttäjä:

  • Personal Resilience Practitioner (Resilience Alliance)
  • SHL 360
  • TMP (Team Management Profile)
  • Lean Change Agent