Laura Nordström

Seniorikonsultti
BBA

"Be the change you want to see in the world - Gandhi"


Kuka?

Olen kokenut henkilöstöhallinnon ja kehittämisen ammattilainen. Yli 13 vuoden ajan olen tukenut ja valmentanut johtoryhmiä, esihenkilöitä ja henkilöstöä onnistumaan. Olen toiminut kansainvälisien johtoryhmien jäsenenä vastaten organisaation strategisista ja operatiivisista HR-osa-alueista. Laaja-alainen ymmärrys muutos- ja kehittämishankkeista on karttunut erityisesti johtoryhmätyöskentelyn kautta, sillä olen ollut mukana muutoksissa heti suunnitteluvaiheesta lähtien. Nautin siitä, että saan olla aktiivisessa roolissa myös toteutusvaiheessa, kädet savessa työskennellen ja herkästi ihmisiä kuunnellen, jotta voimme reagoida nopeasti nouseviin tarpeisiin.

Vahvuuksiani onkin ymmärtää ja ymmärryttää muita, ihmisten toiminnan takana olevista ohjureista. Näiden juurisyiden oivaltaminen ja näkyväksi tuominen antaa mahdollisuuden aitoon ja kestävään toiminnan muuttamiseen.

Vapaa-ajalla nautin elinvoimaisuuden vahvistamisesta, jännittävistä lautapeli-illoista perheeni kanssa sekä matkoista tropiikkiin.

Miksi?

Toiminnan muutos vaatii aina sisäisten ajattelumallien päivittämistä. Jos tämä unohdetaan, eikä ihminen ole keskiössä, muutokset ovat hitaita, raskaita sekä pahimmassa tapauksessa uuvuttavat ja lamaannuttavat henkilöstön. Välitän ihmisten hyvinvoinnista ja aito haluni auttaa, inspiroida sekä oivalluttaa ihmisiä huomaamaan muutoksen tuomia kasvumahdollisuuksia, ovat syitä miksi haluan olla mukana toteuttamassa uuden ajan voimaannuttavia muutoksia, jotka tuovat todellista lisäarvoa. 

Mitä?

Minulla on monipuolinen kokemus erilaisten organisaatio-, toimintamalli-, strategia- ja kulttuurimuutosten suunnittelusta ja toteutuksesta.

Erityisosaamiseni:

  • Johdon ja esihenkilöiden ryhmä- ja yksilövalmennukset
  • Itsensä johtamistaitojen valmennukset
  • Muutosten suunnittelu henkilöstöhallinnon näkökulmasta
  • Konfliktit ja haasteet yhteistyössä
  • Osaamisen kehittäminen
  • Vision, strategian, tavoitteiden kirkastaminen
  • Kulttuurin ja ilmapiirin muutokset

Sertifikaatit, jotka tukevat toimintaani ovat; Certified Business Coach, Strategic Intervention Coach, SHL 360, Big 5, TMP (Team Management Profile).