Mari Jääskeläinen

Seniorikonsultti
Tradenomi (YAMK)

"What got you here, won’t get you there!"

040 753 3144

Kuka?

Olen asiakaslähtöinen, vuorovaikutustaitoinen ja iloinen muutoksen läpiviejä. IT-taustaisen työurani aikana osaamista on kertynyt laaja-alaisesti erilaisista rooleista, minkä myötä olen rakentanut kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoiminnasta. Olen ollut mukana monenlaisissa muutoshankkeissa – pienestä toimintatavan muutoksesta globaalin ulkoistussopimuksen mukana tuomiin projekteihin.

Vapaa-aikani kuluu perheen kanssa, kuntoillen ja lautapelejä pelaillen. Elokuvat ja sarjat ovat lisäksi tärkeä arjen rentoutumiskeino.

Miksi?

Muutos on jatkuvaa ja kaikkialla. CCEAn kyky auttaa asiakasta muutosten läpi lujalla ammattitaidolla sekä mahtava ja osaava porukka ovat suurimmat syyni työskennellä CCEAssa. Arvostan työni merkityksellisyyttä – asiakkaan pitää aidosti arvostaa panostani. Onnistunut muutos ja tyytyväinen asiakas ovat työni draiverit. Muutoksessa uskon vahvasti sitouttamiseen ja osallistamiseen. Muutoksen valttikortteina pidän lisäksi yksinkertaista ja asiakasystävällistä lähestymistapaa sekä maalaisjärjen käyttöä.

Mitä?

Vahvuusalueitani ovat:

  • Uusien toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja implementointi
  • Uusien työkalujen implementointi ja koulutus
  • Nykytilakartoitukset
  • Globaaleissa ympäristöissä toimiminen
  • Ongelmanratkaisukyky
  • Kokonaisuuksien hahmottaminen ja oleellisen tiedon löytäminen
  • Fasilitointi

Olen sertifioitu SAFe 4 Agilist ja Lean Change Agent. Lisäksi minulla on CCEAn People-Driven Change ja M365 Fundamentals -sertifikaatit.