Maria Gauffin

Seniorikonsultti
Kauppatieteiden maisteri (KTM), Aikuiskasvatustieteiden kandidaatti

"Menestyvä liiketoiminta ja ihmiset. Vai ihmiset ja menestyvä liiketoiminta? Kolikon kaksi puolta – erottaa niitä ei voi. Parasta siis huolehtia siitä, että kolikon molempia puolia kiillotetaan. Haluan varmistaa, että yritykset huomioivat ihmiset ja inhimillisyyden kehitysmatkoillaan. Silloin matka voi viedä huipulle asti!"

050 570 7677

Kuka?

Olen innostunut ja aikaansaava muutoksenhallinnan asiantuntija, joka liittyi CCEAan syksyllä 2020. Urani aikana olen ollut mukana isoissa transformaatiohankkeissa, pääasiassa suurissa kansainvälisissä organisaatioissa. Lisäksi olen kartuttanut kokemustani  ja näkemystäni koulutuksen & valmentamisen, markkinoinnin & viestinnän, prosessikehityksen & -automaation sekä liikkeenjohdon konsultin tehtävien parissa. Töiden ulkopuolella viihdyn perheeni ja ystävieni seurassa sekä harrastan mielelläni liikuntaa eri muodoissa; power pilatesta, kuntokoripalloa ja kävelylenkkejä.

Miksi?

Kun yritys lähtee kehittämään liiketoimintaansa, tuo se aina mukanaan jonkinlaisia muutoksia. Se tarkoittaa sitä, että mikäli emme halua jämähtää paikoillemme ja kilpailijoidemme ohitettavaksi, muutos on aina osa työelämäämme. Ajan myötä vielä kiihtyvämmässä tahdissa. Suurimmassa osassa kehityshankkeista, niiden hyötyjen realisoituminen on hyvin tiiviisti linkitetty siihen, että ihmiset tekevät jotain toisin. Mikäli esimerkiksi uuden työkalun, järjestelmän tai toimintamallin onnistunut käyttöönotto jää uupumaan, hyödyt jäävät myös minimaaliselle tasolle. Tukemalla yrityksen ihmisiä räätälöidyillä, hyviksi todetuilla konkreettisilla keinoilla, jotka löytyvät CCEAn muutoksen läpiviennin työkalupakista, voimme auttaa ihmisiä onnistumaan työssään muutosten keskellä. Samalla autamme myös yritystä pääsemään tavoitteisiinsa. Mielelläni olen mukana luomassa näitä positiivisia kokemuksia, koska siten kaikki voittavat.

Mitä?

Minulla on monipuolista kokemusta muutoksenhallinnasta: yksittäisten muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus, toimintamallin suunnitteleminen ja uusien toimintatapojen jalkauttaminen, viestintä eri sidosryhmille, muutosagenttiverkoston rakentaminen ja tukeminen, johdon sparraaminen muutosjohtamisessa, muutoskyvykkyyden kasvattaminen, kouluttaminen, prosessikehittäminen ihmislähtöisellä tavalla.

Työssäni keskityn aina sekä liiketoimintaan ja isoon strategiseen kokonaiskuvaan että ihmisiin ja tekijätason todellisuuksiin. Jos pienet asiat arjessa eivät muutu, iso kuva ei myöskään muutu. Toisaalta jos isoa kuvaa ei ole omaksuttu ja ymmärretty oman työn tasolla, usein ei ole motivaatiota muuttaa niitä arjen pieniäkään asioita. Haluan olla sitomassa kaikkia lankoja yhteen, jotta yritys kokonaisuudessaan menestyisi ja ihmiset voisivat työelämässään hyvin. Work smarter, not harder!