Marja Saarentaus

Seniorikonsultti
Diplomi-insinööri (DI)

040 525 5941

Kuka?

Työskentelen yli 20 vuoden kokemuksella muutoshankkeista: muutoksen läpiviennin suunnittelu, käytännön organisointi sekä laajojen kansainvälisten muutoshankkeiden johtaminen sekä käytännön tekeminen pörssiyritysten B2B-liiketoimintaympäristöissä.

Minulla on kokemusta monivuotisista liiketoiminnan transformaatio- ja digitalisointihankkeista, operatiivisen mallin muutoshankkeista, liiketoimintaprosessien kehitys- ja harmonisointihankkeista sekä uusien liiketoimintamallien luomiseen liittyvistä muutoshaasteista. Lisäksi minulla on vahva kehitys-, käyttöönotto-, ulkoistus- ja hanketausta.

yös kokemukseni eri liiketoiminta-alueilta on monipuolinen, kattaen mm. teollisuustuontatoteknologian ja -automaation sekä niihin liittyvät palvelut, tieto- ja ohjelmistotekniikan, terveydenhuollon, energiateollisuuden, tietoliikenneteknologian, massatuotantoelektroniikan, koulutuksen ja koulutustutkimuksen.

Työn ulkopuolella vietän aikaani perheen kanssa, latinalaistanssien parissa, tallilla tai sulkapalloa pelaten. Olen kiinnostunut lukemaan psykologian eri osa-alueisiin liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Miksi?

Muutos on minulle ensisijaisesti tiimityötä. Olen utelias, kiinnostunut uusista asioista ja ennen kaikkea ihmisistä. Uskon käytännön operatiiviseen työhön tavoitteiden saavuttamiseksi ja onnistumiseen intensiivisellä ja tavoiteorientoituneella otteella.

Työskentely yhdessä CCEAn kokeneiden muutoksen moniottelijoiden kanssa varmistaa, että minulla on käytössäni viimeisin tieto ja todennettu taito viedä läpi haastavia muutoshankkeita. Kollegaverkostoni varmistaa, että me yhdessä tarjoamme asiakkaille parhaan mahdollisen muutoskokemuksen.

Mitä?

Avainosaamistani:

 • Operatiivisen mallin muutokseen perustuvan muutoksen toteuttamisen suunnittelu ja läpivienti
 • Muutoksen hallinnan kokonaisuuden ymmärtäminen ja muutosjohtamisen todennettu kyvykkyys kokonaisvaltaisissa transformaatiohankkeissa
 • Strategian jalkauttaminen systemaattisesti konkreettisin askelin
 • Liiketoiminnan sponsori-/tukimallin rakentaminen
 • Sidosryhmien tunnistaminen ja aktivointi, linjaorganisaation esimiesten tuki
 • Koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus
 • Valmennuslähtöinen ote kommunikointiin, vuoropuhelun varmistaminen
 • Varmistaa tarvittavien taitojen rakentaminen
 • Sujuva esiintyjä, innokas motivoija

Minulla on nämä sertifikaatit:

 • Certified Business Coach®, BCI Business Coaching Institute, 2019
 • Change Management Foundation and Practitioner certification, APMG International 2016
 • People Centered Implementation, Changefirst® 2009
 • Muutosjohtamisen Prosci®