C C E A
C C E A

Kuka?

Vien läpi asiakkaidemme muutoksia kädet savessa toimien usein muutospäällikkönä heidän projekteissaan, yleensä ICT-ympäristössä. Minulla on useiden vuosien kokemus muutosjohtamisesta suurissa, kansainvälisissä yrityksissä, etenkin sidosryhmien hallinnasta sekä uusien toimintatapojen ja roolien jalkauttamisesta. Olen ollut mukana hankkeissa, joissa eri sidosryhmien osallistaminen ja muutokseen sitouttaminen ovat avainasemassa muutoksen läpiviennissä. Esimerkkeinä asiakasprojekteista mainittakoon mittava IT-ulkoistustapaus koulutuksineen, SharePointin käyttöönotto, uusien roolien implementointi, organisaation uudelleenorganisointi, uuden ITSM-työkalun ja ITIL-prosessien jalkauttaminen sekä asiakastiimien rakennemuutos.

Miksi?

Nautin päästessäni työskentelemään useiden erilaisten ihmisten kanssa eri projekteissa. On mahtavaa nähdä, kuinka alkuvaiheen kiivas muutosvastarinta muuttuu hyvin suunnitellun ja vuorovaikutteisen osallistamisen kautta jopa innostukseksi. Siksi olen hyvin sitoutunut asiakkaiden muutosten jalkauttamiseen varmistaen, että ihmiset ymmärtävät muutoksen vaikutuksen ja aidosti muuttavat toimintatapojaan.

Mitä?

Minulla on kokemusta vaativista muutoshallinnan kokonaisuuksista, erityisesti kansainvälisestä ICT-alan ympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Erityisosaamistani ovat

  • yksittäisten muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus
  • strategian ja toimintamallien jalkauttaminen
  • uusien roolien implementointi ja organisaation uudelleenorganisointi
  • IT-prosessien uudelleen määrittely ja jalkauttaminen, esim. häiriöviestinnän (incident management) ja muutoshallinnan (change management) prosessi
  • muutosagenttiverkostojen rakentaminen ja tukeminen
  • IT-ulkoistuscaset
  • uusien sovellusten ja järjestelmien käyttöönotot käyttäjien näkökulmasta
  • PRINCE2- ja ITIL Foundation -sertifikaatti