Nina Näsi

Konsultti
Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Tradenomi (ylempi AMK)

040 716 3555

Kuka?

Olen rauhallinen ja järjestelmällinen muutoksen läpiviejä sekä digitaalisen toimintaympäristön asiantuntija. Yhdistän työssäni kokemukseni ketterästä järjestelmäkehityksestä ja erilaisten projektien läpiviennistä. Sytyn hyvästä tiimityöstä ja näkyvän muutoksen aikaansaamisesta. Vahvuuksiani ovat monimutkaisten asioiden ilmaiseminen selkokielellä, olennaisen tunnistaminen ja kiteyttäminen sekä positiivinen asenne.

Vapaa-aikani kuluu usein luonnon keskellä, joogamatolla tai läheisten kanssa rentoutuen. Haluan jatkuvasti laajentaa ymmärrystäni ympäröivästä maailmankaikkeudesta, ja se onnistuu mukavasti lukuharrastuksen kautta.

Miksi?

Muutoksen keskiössä on aina ihminen, jolla on mukanaan yksilöllinen yhdistelmä omaa historiaa, nykyhetken tunteita sekä tulevaisuuden toiveita ja pelkoja. Haluan olla tukemassa organisaatioita muutoksen läpiviennissä niin, että jokainen työntekijä kokee tulleensa ymmärretyksi ja kohdatuksi arvostavalla tavalla muutoksen keskellä. CCEAn osaajia yhdistävä tapa nähdä muutos ihmislähtöisesti ja tarttua siihen kädet savessa -asenteella vastaa omaa maailmankuvaani ja käytännönläheistä työtapaani. Tämä näkökulma ja asenne johtaa myös asiakkaan liiketoiminnan kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Mitä?

Erityisosaamistani ovat:

  • Digitaalinen markkinointi ja markkinointiviestintä
  • Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilun menetelmät
  • Työpajojen fasilitointi
  • Ketterä tuotekehitys
  • Kokonaisuuksien hahmottaminen ja oleellisen tiedon löytäminen