Pauliina Perttuli

Seniorikonsultti
Filosofian maisteri (viestintä)

"Organisaatio ei tee muutosta. Ihmiset tekevät. "

044 323 8523

Kuka? 

Olen sillanrakentaja, joka auttaa muutoksissa yhteisen ymmärryksen rakentumista eri tahojen välillä. Rakentajan roolissa nautin myös käytännönläheisyydestä. Tuen asiakkaitani juurruttumaan muutokset keskustelu, toimenpide ja ihminen kerrallaan. 

Vuorovaikutuksen ja muutosjohtamisen asiantuntijana autan organisaatioita, jotta voimme saada muutokset onnistumaan ihmislähtöisesti. Olen suunnitellut ja läpivienyt muutoshankkeita, valmentanut esihenkilöitä ja henkilöstöä sekä sparrannut johtoa lukuisissa organisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä puolella.  

Työskentelen osana CCEAn kumppaniverkostoa. 

Miksi? 

Meidän ihmisten vahvuus perustuu kykyymme tehdä yhteistyötä. Haluan olla tekemässä ihmislähtöistä työelämää ja muutoksia, joissa yksilöitä arvostetaan ja yhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään. Isotkin muutokset tapahtuvat keskustelu kerrallaan, joten vuorovaikutuksen laadulla ja luottamusta luovalla työotteella on väliä.  

Työssäni parasta on päästä yhdistämään kokonaisvaltainen ja systeeminen kehittäminen, uutta luova ajattelu ja kädet savessa tekeminen. Muutoshankkeissa monimutkaisetkin asiat on tärkeää osata viedä käytännön tekemiseksi.   

Mitä? 

Erityisosaamistani on: 

  • Muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus 
  • Valmentaminen, kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen 
  • Muutoskyvykkyyden kehittäminen 
  • Esihenkilötyön tukeminen ja johdon sparraus 
  • Fasilitointi ja yhteiskehittäminen
  • Yhteistyökulttuurin rakentaminen 

Muutosviestintä Minulla on CCEAn People-Driven Change -sertifikaatti.