C C E A
C C E A

Kuka

Olen kokenut johtoryhmien ja projektinvetäjien kumppani muutosten läpiviemisessä ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Ennen CCEAan siirtymisestä työskentelin yli 15 vuoden ajan suuressa kansainvälisessä teollisuusyrityksessä useiden eri toimintojen parissa. Erilaiset organisaatiomuutokset, toiminnan tehostaminen, innovaatiokulttuurin kehittäminen, prosessien uudelleenmäärittely ja uusien toimintatapojen omaksuminen ovat esimerkkejä muutoshankkeista, joiden läpiviennin onnistuminen on ollut vastuullani.

Vapaa-ajalla nautin perhe-elämästä. Arjen vastapainoksi matkustan puolisoni ja kahden ihanan poikamme kanssa aina kun siihen on tilaisuus. Ratsastusharrastus, metsälenkit ja lukeminen ovat minulle arvokkainta omaa aikaani.

Miksi

Minulle on luonteenomaista tarkastella asioita ihmisten näkökulmasta ja tunnistaa sitä kautta muutosta edistävät ja hidastavat asiat. Erityisen kiinnostunut olen aina ollut ns. ”muutosvastarinnasta” ja miten ihmiset saadaan vaikeassakin tilanteessa mukaan ja suuntaamaan ajatukset kohti uutta. CCEAssa minua houkutti mahdollisuus päästä työskentelemään Suomen parhaiden muutososaajien kanssa. Tiimi onkin huikea ja jokainen lontti ainutlaatuinen yhdistelmä älykkyyttä ja inhimillisyyttä – juuri niitä taitoja, joita muutosten onnistunut läpivieminen vaatii.

Mitä

Minulla on vahva kokemus useista erilaisista muutoshankkeista ja organisaatioiden kehittämisestä. Erityisosaamistani ovat:

  • Muutostarpeen analysointi ja muutossuunnitelman tekeminen
  • Yksittäisten muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus
  • Osallistaminen, fasilitointi ja valmentaminen
  • Johdon työpajat ja sitouttaminen muutokseen
  • Muutosviestinnän suunnittelu ja toteutuksen tuki
  • Muutosagenttiverkoston rakentaminen ja tukeminen
  • Organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen
  • Osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus