C C E A
C C E A

Kuka?

Olen kokenut organisaatioiden kehittäjä sekä johtamisen ja esimiestyön sparraaja niin arjessa kuin muutoksissa. Minulla on lähes 20 vuoden viestintä- ja HR-tausta. Organisaatiot ja ihmiset, johtaminen, viestintä, osaamisen kehittäminen sekä strategiaa tukevien prosessien kehittäminen ja käytäntöön vieminen ovat minulle tuttu pelikenttä. Työkokemukseni eri toimialoilla, isoissa kansainvälisissä konserneissa ja ulkomailla on lisännyt ymmärrystäni kehittämis- ja muutoshankkeiden onnistumisen edellytyksistä erilaisten toimijoiden ja organisaatioiden näkökulmista.

Nautin positiivisesta ilmapiiristä ja siitä, että ympärilläni on ihmisiä. Olen aktiivisesti mukana monessa ja harrastan rohkeasti eri liikuntalajeja, kuten tennistä, jalkapalloa ja pikajuoksua. Ihan huippua on ottaa termariin kahvia ja lähteä metsään liikkumaan.

Miksi?

Minulle on ominaista miettiä, saako asiat tehtyä tehokkaammin ja innostavammalla tavalla – työn pitää innostaa! Työelämässä tapahtuu nyt paljon, ja haluan olla auttamassa yrityksiä uudistumisessa. Nautin kehittämisprojekteista, joissa osallistaminen, johtaminen ja muutosten toteutumisen seuranta tehdään huolella. Siksi CCEAn toiminnan ytimessä oleva muutosten läpimenon varmistaminen on täydellinen match omien työelämän intohimojeni kanssa.

Mitä?

Vahvuuksiani muutosten tukemisessa ja aikaansaamisessa ovat

  • esimiesten ja johtajien valmentaminen ja tukeminen muutoksen läpiviemiseksi
  • yhteisen ymmärryksen varmistaminen ja viestintä
  • henkilöstön kouluttaminen
  • osaamisen varmistaminen muutoksissa ja organisaation oppimiskulttuurin kehittäminen
  • osallistaminen, fasilitointi ja valmentaminen
  • strategian ja toimintamallien jalkauttaminen
  • prosessien ja palveluiden muotoileminen käyttäjille sopivaksi
  • innovatiivisuus