Petri Vuorinen

Seniorikonsultti
Kauppatieteiden maisteri (KTM)

040 821 5338

Kuka?

Olen kokenut muutosten läpiviejä ja ollut vastuussa muutosten jalkauttamisesta moninaisissa muutoshankkeissa globaaleissa organisaatioissa. Lisäksi minulla on pitkä HR-kokemus sekä HR-alueen kehitysprojekteista että esimiesten tukemisesta HR-asioissa. Innostun uusista asioista ja uuden oppimisesta ja näenkin jokaisen projektin aina myös oppimismahdollisuutena.

Miksi?

Kokemuksesta tiedän, että työtapojen ja käytäntöjen muuttaminen voi olla työlästä. Se on kuitenkin aina keskeisin edellytys liiketoimintahyötyjen toteutumiselle. Muutokset eivät tapahdu itsestään eivätkä niin, että esimerkiksi jokin tekninen ratkaisu saadaan valmiiksi ja otettua käyttöön.

Mitä?

Vien muutoksia läpi päämäärätietoisesti kaikenlaisissa hankkeissa. Osaamisalueitani ovat:

  • muutostarpeen analysointi sidosryhmittäin ja muutossuunnitelman tekeminen
  • muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus
  • muutosagenttiverkoston perustaminen ja sen toiminnan tuki
  • työpajafasilitointi
  • HR-näkökulman huomioiminen muutosten läpiviennissä

Muutosjohtamisen Prosci®, People Driven Change -sertifikaatti