Pipsa Purhonen

Konsultti
Filosofian tohtori (FT)

"Muutos edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistä pohdintaa: Miten muutos koskettaa työntekijää, liiketoiminta-aluetta tai -yksikköä, tiimiä? Mitä tulee jatkossa tehdä toisin? Ilman riittävää ymmärrystä muutoksen tarkoituksesta on vaikeaa sitoutua muuttamaan omaa toimintaa."

050 352 2441

Kuka?

Olen viestinnän tohtori ja muutoksenhallinnan asiantuntija. Minulla on työkokemusta organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina, viestinnän freelancerina, tutkijana ja kouluttajana yli 10 vuoden ajalta. Olen tukenut kymmeniä yrityksiä, järjestöjä ja julkisorganisaatioita palveluiden, prosessien ja johtamisen uudistamisessa. Oppiminen on intohimoni – ja matkat tai niistä haaveilu.

Miksi?

CCEAssa saan työskennellä päivittäin asiakasyritystemme liiketoiminnan ja erityisesti muutosviestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittämiseksi, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kollegojeni kanssa. Minua motivoi myös työni kansainvälisyys. Omassa väitöstutkimuksessani (2012) tarkastelin liiketoimintayhteistyötä ja sen edellyttämää vuorovaikutusosaamista suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisessä Kiinaan.

Mitä?

Vahvuuksiani ovat:

  • projektien ja haastavienkin kokonaisuuksien hallinta (Certified Project Management Associate IPMA, level D)
  • organisaatio-, johtamisjärjestelmä- ja toimintamalliuudistukset
  • strategia- ja visiotyöskentely
  • palveluiden ja prosessien kehittäminen
  • esimiesten ja henkilöstön koulutukset ja valmennukset, johdon sparraaminen muutoksissa
  • viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

Minulla on myös Lean Change Agent -sertifikaatti.