Pipsa Purhonen

Johtava konsultti
Filosofian tohtori (FT)

"Muutos edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistä pohdintaa: Miten muutos koskettaa työntekijää, liiketoiminta-aluetta tai -yksikköä, tiimiä? Mitä tulee jatkossa tehdä toisin? Ilman riittävää ymmärrystä muutoksen tarkoituksesta on vaikeaa sitoutua muuttamaan omaa toimintaa."

050 352 2441

Kuka?

Olen viestinnän tohtori ja muutosjohtamisen asiantuntija. Minulla on työkokemusta liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina, viestinnän freelancerina, tutkijana ja kouluttajana lähes 20 vuoden ajalta. Olen tukenut muutosprojekteja ja -ohjelmia lukuisissa organisaatioissa julkisyhteisöistä suuryrityksiin. Uuden oppiminen on intohimoni – ja matkat tai niistä haaveilu.

Miksi?

Vuorovaikutuksen asiantuntijana ihmiset ovat aina olleet minulle keskiössä. CCEAssa saan edistää muutoksia ihmislähtöisesti joka päivä, yhdessä briljanttien kollegoideni ja asiakkaidemme kanssa. Minua motivoi myös työni kansainvälisyys. Omassa väitöstutkimuksessani (2012) tarkastelin liiketoimintayhteistyötä ja sen edellyttämää vuorovaikutusosaamista suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisessä Kiinaan.

Mitä?

Vahvuuksiani ovat:

  • projektien ja haastavien kokonaisuuksien hallinta (Certified Project Management Associate IPMA, level D)
  • digitalisointi ja teknologiamuutokset
  • johtamisjärjestelmä-, organisaatio- ja toimintamalliuudistukset
  • palveluiden ja prosessien kehittäminen, uudet työtavat
  • esimies- ja henkilöstökoulutukset, johdon sparraus
  • viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

Minulla on myös Lean Change Agent -sertifikaatti.