Reetta Martonen

Konsultti
Kauppatieteiden maisteri (KTM)

"Muutos lähtee ihmisistä. Liian usein muutoksen kohteena olevat ihmiset kuitenkin kokevat, etteivät he ole osa muutosta. Muutoksen hallittu läpivienti onnistuu parhaiten kun ihmisillä on mahdollisuus osallistua muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen tavalla tai toisella."

040 059 2116

Kuka?

Tulin CCEAan suoraan koulunpenkiltä, ja 7 vuoden aikana olen kasvanut muutoksen läpiviennin vahvaksi osaajaksi haastavien asiakasprojektien kautta. Minulla on laaja kokemus erilaisista vaativista muutoshankeista suurissa, kansainvälisissä yrityksissä, erityisesti ICT-alan ympäristöstä. Vaikka projektit vaihtelevat, minulla on kuitenkin aina sama tekemisen meininki ja sopiva pilke silmäkulmassa tilanteessa kuin tilanteessa.

Miksi?

Muutoshankkeen keskeisin tavoite on viedä muutos onnistuneesti läpi ja saada uusi toimintatapa vakiintumaan osaksi arkea läpi koko organisaation. Pysyvä muutos vaatii kuitenkin aitoa motivaatiota. On innostavaa miettiä, mitä muutos merkitsee eri sidosryhmille ja miten heidät saadaan aidosti innostumaan muutoksesta ja sitoutumaan siihen.

Mitä?

Vahvuuksiani ovat

  • yksittäisten muutosten läpiviennin suunnittelu ja toteutus
  • uusien järjestelmien ja toimintapojen jalkauttaminen

Minulla on myös Lean Change Agent -sertifikaatti.