Riikka Halonen

Seniorikonsultti
YTM, AmO, Tradenomi (IT)

"Trust the process"

0400 979 926

Kuka?

Olen projektipäällikkönä ja muutoksenhallinnan työpolusta vastaavana vienyt läpi lukuisia muutoksia eri toimialoilla, pääosin liittyen tietojärjestelmien käyttöönottoon ja ympäristöjen kehittämiseen. Asiakkaani ovat edustaneet niin globaalisti toimivia suuryrityksiä, vinhasti kasvavia kasvuyrityksiä kuin perinteisempiä pk-yrityksiäkin. Näiden muutosten keskiössä ovat aina olleet ihmiset ja se, miten muutos oikeasti tapahtuu vasta, kun yksilöt valitsevat tehdä tai ajatella toisin omissa päivittäisissä työtehtävissään. Muutoksen suunnittelun, toteuttamisen ja tulosten todentamisen ytimessä on aina ollut myös ajatus kestävästä muutoksesta, joka tukee ihmisen voimavaroja, resilienssiä ja kasvuasennetta työn jatkuvien muutosten pyörteessä.

Asiakkailta ja työtovereiltani saamani palautteen perusteella ymmärrän ja otan vaivattomasti haltuun yritysten toimintaan liittyviä laajoja kokonaisuuksia. He ovat arvostaneet kykyäni suunnitella ja toteuttaa muutoksia, joissa alun epäselvyyteen ja haasteisiin on vastattu toteutettavissa olevalla ja konkreettisella suunnitelmalla ja sen sinnikkäällä toteuttamisella. Minulle on tärkeää, että suunnitellut asiat ovat vaikuttavia, tietoon perustuvia, toteutettavissa olevia ja että ne auttavat ihmisiä omassa työssään.

Miksi?

Muutoksien suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetään paljon rahaa ja resursseja, joten niiden onnistuminen olisi mukavaa. Ihmisten tukeminen ja osallisuus ennustavat muutosten onnistumista paremmin kuin mikään muu, joten niihin panostaminen kannattaa aina. Kestävällä ihmislähtöisellä muutosten toteuttamisella tuetaan sekä yksilöiden että organisaatioiden resilienssiä ja mahdollisuutta menestyä.

Mitä?

Vahvuuksiani ovat

• Kokonaiskuvan haltuunotto, tavoitteiden kirkastaminen, priorisointi, muutoksen suunnittelu ja toteuttaminen
• Teknisten asioiden ymmärrettäväksi tekeminen, tulkkaaminen liiketoiminnan, IT:n ja muiden funktioiden välillä
• Työtapojen ja prosessien kehittäminen
• Haastavien tilanteiden rauhoittaminen ja toiminnan ohjaaminen
• Sinnikkyys ja maalaisjärki