Rita Mallius

Seniorikonsultti
Filosofian maisteri (FM)

"Muutoksen ytimessä on opittava olemaan toisia, ei itseä varten."

040 765 6746

Kuka?

Olen tavoitteellinen ja innostava muutosten aikaansaaja. Vahvuuksiani ovat vuorovaikutusosaamiseni sekä kokemukseni strategisen tason transformaatiohankkeista ja organisaatioiden kehittämisestä. Olen ollut mukana mm. yhteiskunnallisesti kriittisten IT-järjestelmien kehitysprojekteissa sekä globaaleissa työkalu- ja toimintatapauudistuksissa. Olen työskennellyt useissa CCEAn asiakkuuksissa erilaisten muutosten parissa. Työhöni suhtaudun vakavasti, mutta muutoin koen, ettei elämän tule aina olla niin vakavaa.

Miksi?

Olen luonteeltani päättäväinen uusien näkökulmien puntaroija sekä ripeä tilanteisiin tarttuja. Muutostilanteet ruokkivatkin motivaatiotani toimintatapojen ja ihmisten kehittämiseen sekä tilanteiden haltuunottoon ja organisointiin. Siksi viihdyn loistavasti myös CCEAn asiakkaiden haasteiden parissa. Viestinnällisen taustani takia myös tiedän, että viestinnällä on merkittävä rooli onnistuneen muutoksen aikaansaamisessa ja siihen sitoutumisessa – taustani tarjoaakin taatusti lisäarvoa myös asiakkaidemme muutostilanteiden hallintaan.

Mitä?

Olen muutosten sinnikäs toteuttaja ja paremman vuorovaikutuksen lähetti. Erityisosaamistani ovat

  • muutoskokonaisuuksien hahmottaminen ja muutosten läpivienti
  • organisaatioiden toimintatapojen muutostilanteet
  • vuorovaikutustilanteet, vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittäminen
  • kyseenalaistaminen ja uusien näkökulmien löytäminen
  • projektinhallinta ja tavoitteellisen viestinnän tekeminen
  • digitaalinen liiketoimintaympäristö
  • kouluttaminen ja innostaminen

Lisäksi olen sertifioitu SAFe (Scaled Agile Framework) Agilist ja Lean Change Agent.