Saara Lehmuskoski

Seniorikonsultti
Yhteiskuntatieteiden maisteri

"Muutos on matka uuteen, ja yhtä tärkeää kuin lopullinen tavoite, on matka itse."

050 408 3010

Kuka?

Olen pitkän linjan muutoksentekijä, osaamiseni on kertynyt parin vuosikymmenen ajan organisaatio- ja yhteiskunnallisen muutoksen parista. Olen suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut erilaisia muutosprosesseja ja johtanut erikokoisia, monikulttuurisia tiimejä muutoksen läpiviennissä. Kokemukseni muutoksenhallinnasta on laajaa ja kattaa prosessien kehittämisen, toimintamallien suunnittelun, uusien toimintatapojen jalkauttamisen, johdon sparraamisen muutosjohtamisessa ja muutoskyvykkyyden kasvattamisen.

Olen asunut ja työskennellyt Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa, ja toimin rauhallisen hyväntuulisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Suhtaudun haasteisiin ratkaisuja luovasti etsien ja vaihtoehtoja kartoittaen. Innostun uudesta ja tuntemattomasta, ja jokainen muutos avaa mahdollisuuden löytöretkeen jonkun uuden äärelle.

Vapaa-ajallani minut löytää useimmiten liikkumasta luonnossa ystävien ja perheen kanssa. Luen sekä kauno- että ammattikirjallisuutta ja rakastan hyvää ruokaa.

Miksi?

Muutos on matka uuteen, ja yhtä tärkeää kuin lopullinen tavoite, on matka itse. Ei ole yhdentekevää, kuinka matka taitetaan tai kenen kanssa. Tuon matkan aikana luodaan hyvä pohja tulevalle toiminnalle. Maailman muutostrendit vaikuttavat organisaatioihin ja elinympäristöömme kiihtyvällä vauhdilla, ja haluan tuoda oman muutososaamiseni ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemukseni muiden käyttöön. Muiden onnistuminen ja menestyminen ovat minulle suuri ilon aihe.

Mitä?

Olen inspiroiva ja selkeän järjestelmällinen ihmislähtöisen muutoksen läpiviejä. Erityisosaamistani ovat:

  • Monimutkaisten kokonaisuuksien nopea analyysi ja hahmottaminen
  • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
  • Projektin ja portfolionhallinta
  • Muutoksen kokonaisvaltainen suunnittelu ja läpivienti
  • Fasilitointi ja koulutus, osallistavin menetelmin
  • Tuloksellinen tiimityöskentely ja tiimien johtaminen
  • Muutosviestin selkeä ja innostava kommunikointi

Minulla on CCEAn People-Driven Change -sertifiointi sekä muutosjohtamisen Prosci® -sertifiointi.