Soile Roth

Seniorikonsultti
Kasvatustieteen maisteri (KM), Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

"Hyvä tulee hyvän luo – aina"


Kuka?

Olen ihmiskeskeisten muutosprosessien tukemiseen erikoistunut sertifioitu business coach (ACC) ja työnohjaaja (STOry). Minätyöskentelyn lisäksi autan muutoksen läpiviemisessä myös kokonaisia organisaatioita, työyhteisöjä ja tiimejä. Valmennan ihmisen kokoisessa työarjessa tarvittavia taitoja sekä fasilitoin ja muotoilen prosesseja ja rakenteita, jotka vaikuttavat meidän kaikkien ajattelun ja toiminnan taustalla.

Asiakkaani kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnäolevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, asiakkaitteni tavoitteita ja valintoja kunnioittaen.

Työurallani olen toiminut vaativien asiantuntijatehtävien lisäksi esihenkilönä ja johtotehtävissä usealla toimialalla noin kahden vuosikymmenen ajan. Erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja, ja hyödynnän tätä tietämystä auttaessani asiakkaitani heidän muutosmatkallaan.

Toimin osana CCEAn kumppaniverkostoa.

Miksi?

Työn nopea muutos on tänä päivänä kiistaton osa organisaatioiden arkea. Teknologian kehittyessä monet perinteiset toimintamallit ja tehtävät siirtyvät historiaan, jolloin ongelmanratkaisun, luovuuden ja sujuvan yhteistyön toteutuminen tarkoittaa aivan uudenlaisen lähestymistavan valitsemista. Hierarkioiden ja suorituskeskeisyyden sijaan aito menestyminen edellyttää nyt taitoja, jotka aidosti tukevat ihmisen kokoisen työelämän toteutumista.

Jokainen organisaatio on peruslähtökohdiltaan systeeminen kokonaisuus, jonka kaikki osaset ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä toisiinsa. Siksi myös organisaatiossa tehtävät muutokset vaikuttavat sen toimintaan kokonaisvaltaisesti.

Jotta aito muutos on mahdollinen, on tärkeää huolehtia, että kaikki muutoksessa mukana olevat voivat osallistua myös sen toteuttamiseen. Se on menestystekijä, joka ihmisten hyvinvoinnin lisäksi takaa myös organisaation tuottavuuden, kehittymis- ja muutoskyvykkyyden sekä vetovoimaisuuden.

Mitä?

Erityisosaamistani on:

  • Ihmislähtöinen johtaminen ja esihenkilötyö
  • Johdon ja esihenkilöiden valmentaminen ja sparraus
  • Turvallinen tiimityö
  • Organisaatiomuotoilu & muutosprosessien fasilitoiminen
  • Ketterien ja asiakaslähtöisten toimintamallien rakentaminen ja toimeenpano
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen