Taina Kerttula

Seniorikonsultti
Filosofian maisteri, työyhteisönkehittäjä (AMK)

"People don’t resist change. They resist being changed. - Peter Senge"

050 441 1599

Kuka?

Innostun aina, kun uusi tapa toimia halutaan juurruttaa arkeen yhdessä ihmisten kanssa. Olen suunnitellut, johtanut ja toteuttanut monenlaisia muutos- ja kehittämisprojekteja eri toimialoilla. Olen tukenut organisaatioita niin strategia- ja organisaatiomuutoksissa ja jalkautuksissa, työkulttuurin, työyhteisön ja pelisääntöjen kehittämisessä, arvojen kirkastamisessa, digitaalisten työkalujen käyttöönotossa kuin vastuullisuuden strategisessa kehittämisessä.

Saan kiitosta analyyttisesta kehittämisotteestani, kyvystäni selkeyttää hähmäisiä asioita, osallistavista työpajoista ja valmennuksista sekä erinomaisesta taidostani saada muut mukaan tekemiseen ja muutokseen. Ymmärrän organisaatioiden toimintaa kokonaisuuksina, ja yhdistänkin tekemisessäni sekä bisneksen että ihmiset.

Miksi? 

Työpaikat, toimintatavat ja organisaatiot uudistuvat ja jokainen muutos tapahtuu ihmisten tekemänä. On kyseessä laaja transformaatio, strategia- tai kulttuuriuudistus tai vaikkapa uusien työkalujen käyttöönotto, ne toteutuvat vain, kun ihmiset osallistuvat aidosti muutoksen tekemiseen, ottavat uuden omakseen ja alkavat toimia sen mukaisesti. Parhaimmillaan muutosprosessi tuo ihmiset entistä tiiviimmin yhteen ja kirkastaa yhteisen suunnan. Muutoksessa onkin tärkeää varmistaa työntekijöiden osallisuus ja sitoutuminen, kertoa muutoksesta avoimesti ja ymmärrettävästi, tukea uuden oppimista sekä huomioida muutoksen herättämät tunteet. Juuri tämä ihmislähtöisyys on CCEAn erityisosaamista timanttisen hyvin suunnitelluissa ja johdetuissa muutosprojekteissa.

Mitä? 

Vahvuuksiani ovat:

  • Empatia, osallistaminen ja innostaminen
  • Muutoksen kokonaisvaltainen suunnittelu ja läpivienti
  • Strategia- ja muutosviestintä
  • Työyhteisöjen, kulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen
  • Osallistavat työpajat, valmennukset ja fasilitointi
  • Projektien ja tiimien johto

Minulla on muutosjohtamisen Prosci® -sertifiointi.