Taru Hermunen-Kuusela

Seniorikonsultti
Filosofian maisteri (FM)

"Muutososaaminen on nykypäivänä tärkeä työelämätaito… ammattialasta tai työpaikasta riippumatta. Jokainen voi kehittää, kasvattaa ja vahvistaa omaa muutososaamistaan, kun vain haluaa, jaksaa tai edes viitsii olla hitusenkin utelias – katsoa asioita myös toisesta näkökulmasta ja kokeilla jotain uutta"

050 337 6564

Kuka?

Olen liiketoimintalähtöinen ihmisten ja organisaatioiden kehittäjä. Minulle muutos tarkoittaa kehittymistä, kasvua ja etenemistä – se on jatkuvaa liikettä ja uudistumista. Olen urallani päässyt seuraamaan ja tukemaan muutosta hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja aihepiireissä moni eri hattu päässäni, joten ymmärrän laajasti yritysten liiketoiminnan muutos- ja kehittämistarpeita eri toimialoilla. Tarkemmin tutuiksi ovat tulleet erityisesti työelämän muutokset ja niiden ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, mm. irtisanomistilanteet ja muutosturva, ammatillisen ja työelämäosaamisen kehittäminen, työurasuunnittelu ja työurien johtaminen.

Muuten arjessa lenkkeilen ja liikun mielelläni. Nautin lukemisesta ja kokkailusta, saatanpa viihtyä myös golfkentällä. Muuten aika kuluu perheen kanssa yhdessä puuhaillen ja elämää ihmetellen.

Miksi?

Muutos on parhaimmillaan sekä yksilön että organisaation voimavara ja tulevaisuuden tavoitteiden, unelmien mahdollistaja. Niinpä jaksan aina innostua uuden ideoinnista ja kehitystyöstä, ja tartun mielelläni erilaisten muutostilanteiden suunnitteluun, projektointiin ja toteutukseen käytännön tasolla.

Sydäntäni lähimpänä on ihmislähtöinen liiketoiminta-ajattelu ja ihminen muutoksen keskiössä. Tässä toimintakentässä CCEA on nappilöytö! CCEA:ssa pääsen työskentelemään monipuolisesti erilaisten muutosaiheiden parissa yhdessä alan parhaiden osaajien sekä mahtavien asiakkaiden kanssa – auttaa toisia onnistumaan, oppia tekemällä asioita yhdessä toisten kanssa ja kasvaa itsekin sekä ammatillisesti että ihmisenä.

Mitä?

Muutoksentekijänä osaamistani ja vahvuuksiani kuvaa mm:

  • Muutosten läpivienti konseptoinnista yksittäisiin toimenpiteisiin
  • Projektinhallinta ja verkostoyhteistyö
  • Liiketoiminnan kehittäminen, palvelukehitys ja tuotteistaminen
  • Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen: ammatilliset ja työelämätaidot, kasvun asenteen tukeminen ja jatkuva oppiminen
  • Coaching ja kouluttaminen: valmennusten ja koulutusten suunnittelu ja toteutus (myös verkossa), yrittäjyysvalmennus ja henkilökohtainen coachaus
  • Kirjoittaminen ja viestintä

Olen suorittanut myös LCF Life Coach® -koulutuksen sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Lisäksi minulla on Prince2 Foundation -sertifikaatti.