Teela Jokiranta

Seniorikonsultti
Tradenomi (YAMK), Tietojärjestelmäosaaminen
Restonomi (AMK), Matkailuala

050 329 0631

Kuka?

Olen kokenut projektipäällikkö ja muutoksen läpiviennin osaaja. Minulla on pitkä kokemus erityisesti teknologiasidonnaisten projektien vetämisestä suomalaisissa sekä kansainvälisissä organisaatioissa, niin sisäisenä kehittäjänä kuin ulkoisena toimittajana. Olen toiminut pitkään liiketoiminnan ja IT-tiimien välisenä tulkkina ja yhdyshenkilönä. Vahvuuksiani ovat isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, projektinhallinta, teknisten asioiden ymmärrettäväksi tekeminen, viestintä, tiimityö ja ihmisläheinen ote. Olen päässyt työssäni näkemään erilaisia organisaatioita sekä erilaisia liiketoimintoja ja prosesseja, minkä ansiosta katson asioita suhteellisen laajalta vinkkeliltä.

Olen myös “entinen” muusikko, musiikki on ensimmäinen rakkauteni ja intohimoni. Tänä päivänä se näyttäytyy ennen kaikkea iltalauluina kahdelle lapselleni sekä kotisoittamisena, mutta ehkä jonain päivänä innostun taas keikkailemaan. Nykyään vapaa-aikani menee pitkälti perheen parissa touhutessa.

Miksi?

Elämme jatkuvan muutoksen maailmassa, se maalaa niin työn tekemistä, työvälineitä että työn luonnetta. Etenkin teknologia tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Tämä asettaa suuret paineet organisaatioille: toimintaa tulee kehittää ja mukauttaa jatkuvasti. Helposti tuota kehittämistä tehdään kuitenkin ainoastaan teknisestä näkökulmasta, laitteiden ja alustojen kannalta, mutta unohdetaan varmistaa, että organisaation suurin pääoma, henkilöstö, pysyy kärryillä. Ihmiset ovat hyvin erilaisia, he myös omaksuvat uutta eri tavoin. On tärkeää tarkastella muutosta eri näkökulmista ja tarjota työkaluja sen omaksumiseen. Viestintä, läpinäkyvyys ja konkretia ovat hyvin suuressa roolissa.

Muutosjohtamisessa ensisijaisen tärkeää missä tahansa muutoksessa on asettaa oikeat odotukset kaikille osallisille. Kun tiedetään, mitä tehdään, ja myös mitä ei tehdä, on muutoksen läpivienti astetta helpompaa. Ylimalkaiset kuvaukset tavoitteista ja tekemisestä johtavat epätietoisuuteen ja vääriin olettamuksiin.

Mitä?

Erityisosaamiseni:  

  • Projektinhallinta (etenkin IT-projektit)
  • Digitaalinen yhteistyö ja viestintä
  • Toimintatapojen määrittely ja käyttöönotto
  • M365-käyttöönotot ja käytön suunnittelu (etenkin SharePoint ja Teams)
  • Tiedonhallintajärjestelmät (dokumentinhallinta, tekninen tuotetieto, tuotteen elinkaarenhallinta)
  • Muutosviestintä
  • Kouluttaminen ja fasilitointi
  • Champion- ja muutosagenttiverkoston rakentaminen ja tukeminen
Olen Microsoft 365 -sertifioitu (M365 Fundamentals) ja minulla on CCEAn muutosjohtamisen työkalujen sekä metodologioiden People-Driven Change -sertifikaatti.