Tuula Anttola

Konsultti
Kauppatieteiden maisteri

"The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. -Albert Einstein"

050 550 0940

Kuka?  

Olen aikaansaava muutoksen läpiviejä. Minulle tärkeää muutoshankkeissa on sitoutuneet ihmiset, koska muutos lähtee aina ihmisistä.  Minulla on kyky saada ihmiset ymmärtämään muutoksen merkityksen ja tärkeyden. Johdan muutoksia empatialla sekä analyyttisellä otteella, kaihtamatta hankaliakaan asioita. 

Olen urallani ollut mukana muun muassa useissa järjestelmähankkeissa sekä yritysintegraatioissa. Olen toiminut määrittelijänä, projektipäällikkönä sekä tuoteomistajana vastaten muutosten läpiviennistä niin yksilö- kuin tiimitasolla. Vahvuutenani muutoshankkeissa on vahva sitoutumiseni hankkeeseen sekä kyky asettua toisen ihmisen asemaan, mikä on esimerkiksi onnistuneen muutosviestinnän yksi tärkeimpiä asioita. Haluan muutostyössäni korostaa lisäksi muutoshankkeiden uskottavuutta. Pelkkä muutosjohtaminen ei riitä onnistuneeseen lopputulokseen, vaan hankkeen on oltava kokonaisuutena uskottava. Olen alkuperäiseltä taustaltani taloushallinnon ammattilainen, joten ymmärrän myös lukujen tärkeyden. 

Vapaa-ajalla nautin urheilusta, ulkoilusta, lukemisesta sekä perheeni kanssa touhuamisesta.  

Miksi?  

Muutokset ovat tulleet organisaatioihin pysyvästi. Onnistunut muutosjohtaminen näkyy läpi organisaation niin henkilöstötyytyväisyydessä, asiakastyytyväisyydessä sekä kannattavuudessa. 

Mitä? 

Erityisosaamistani ovat: 

  • Projektin ja tiimin johtaminen 
  • Järjestelmähankkeet  
  • Ketterät menetelmät (Scrum ja Sprintit)  
  • Muutosviestintä 
  • Prosessien kehittäminen ja tehostaminen, prosessien määrittelytyö
  • Yritysjärjestelyt ja -integraatiot