Virve Ukkonen

Seniorikonsultti
YAMK Yhteisöpedagogi, Tuotantotalouden DI

"I alone can not change the world but I can cast a stone across the waters to create many ripples. - Äiti Teresa"

0400 489 898

Kuka?

Olen toimiva yhdistelmä insinööriä ja humanistia – minut tunnetaankin energisenä ja ihmisläheisenä ammattilaisena ja tiimipelaajana, jolla on laaja-alainen kokemus osaamisen kehittämisen, muutoksenhallinnan sekä liiketoiminnan monipuolisen kehittämisen saralta.

Työkokemusta olen kerryttänyt yli 20 vuoden ajalta monipuolisista tehtävistä liikkeenjohdon konsultoinnissa globaalissa liiketoiminnassa. Tämä on tarjonnut minulle näkökulmia ja työkaluja lisäarvon luomiseen ja kehityshankkeiden toteuttamiseen yhdessä asiakkaan kanssa haastavissakin toimintaympäristöissä. Vahvat projektinhallinta- ja verkostoitumistaitoni mahdollistavat sen, että saan asiat tehtyä tehokkaasti ja työskennellen monimuotoisissa työyhteisöissä.

Vapaa-aikaani vietän yhdistysaktiivina ja viestintävastaavana koiraharrastuksen parissa, luonnossa liikkuen ja mökkeillen.

Miksi?

Minulle muutosjohtaminen on asiakkaan muutosmatkan mahdollistamista käytännön läheisesti ja tulosorientoituneesti yhdessä toimien ja liiketoiminnan tavoitteet kirkkaana mielessä pitäen. Yhteisöpedagogina pidän työyhteisön hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimivuutta kriittisenä liiketoiminnan menestyksen mittarina myös muutoshankkeiden keskellä. Uskon, että tuloksia saadaan aikaan kädet savessa toimien, realiteetit huomioon ottaen ja visiot mielessä pitäen.

Mitä?

Fokusalueenani ovat:

  • Muutoshallinta ja transformaatiohankkeiden tukeminen
  • Osaamisen kehittäminen, koulutusten suunnittelu, vaikuttavuuden raportointi
  • Kouluttaminen, työpajojen fasilitointi
  • Projektien hallinta ketterästi
  • Tiimien johtaminen
  • Työyhteisöjen toimivuuden tukeminen

Prosci® Change Management Practitioner sekä People-Driven Change sertifioitu.