Muutoksen
mittaaminen

Mistä tiedät luotettavasti, miten muutos etenee? Muuttuuko sen kohteena olevien ihmisten toiminta oikeasti? Missä ollaan matkalla kohti tavoiteltuja hyötyjä?

Olemme kiteyttäneet kokemuksemme sadoista läpiviedyistä muutoksista kolmeen muutoksen mittariin. Kokemusmittaus seuraa ihmisten kokemaa muutosta reaaliaikaisesti. Toimintamittaus näyttää, miten ihmisten käyttäytyminen ja työtavat muuttuvat. Vaikutusmittaus kertoo, onko muutoksen tavoitteet saavutettu.

Ainutlaatuinen muutosmittarimme Celkee Insight® nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen. Mittari on muutoksen tukena jo lukuisissa organisaatioissa.

Lue alta lisää mittaamisen palveluistamme!

Kokemusmittaus lyhyesti

Muutoksen kokemusmittaus tuo kyvyn kohdentaa muutoksen toimenpiteet oikein ja ennakoida muutoksen hyötyjen saavuttamista. Kokemusmittaus kannattaa, sillä tutkimusten mukaan ihmisten kokemus korreloi vahvasti muutoksen hyötyjen saavuttamisen kanssa.​

Kokemusmittauspalvelumme avulla voit tarkkailla muutoksen etenemistä reaaliajassa. Näin saadaan välittömästi tieto siitä, mitä organisaation eri tasot, yksiköt tai tiimit ajattelevat muutosten onnistumisen kannalta tärkeimmistä asioista ja mihin suuntaan käsitys muutoksesta on kehittymässä. Hyödynnä tämä välitön palaute siitä, miten muutoksen läpiviennin toimenpiteet purevat ja tee tarvittavat korjausliikkeet.​

Käytämme itse muutosten tukena Celkee Insight -työkalua, joka on oman kokemuksemme ja asiakkaidemme palautteen perusteella voittamaton ratkaisu kokemusmittauksen toteuttamiseen.

Muutoksen mittaamisen hyödyt

Muutosmittauksen avulla ennakoidaan muutoksen onnistumista. Muutosjohto pystyy tekemään ennakoivia toimenpiteitä ja päätöksiä, koska sillä on luotettava ja reaaliaikainen näkyvyys organisaation tilaan, muutoksen esteisiin ja toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Nämä kohdennetut toimenpiteet nopeuttavat muutosta ja tuovat säästöä.  

Onnistumiseen vaikuttaa myös muutosmittauksen rooli muutokseen sitouttamisessa. Celkee Insight -muutosmittarin ainutlaatuinen ja kaikille jaettava vuorovaikutteinen raportointinäkymä kasvattaa läpinäkyvyydellään luottamusta. Jokaisella organisaation jäsenellä on vaikuttamiskanava muutoksen läpiviennin tukemiseksi, ja he kokevat että heitä kuullaan muutoksen läpiviennissä.

Lisäksi mittausprosessi kiihdyttää muutosta yksilötasolla, koska se muistuttaa kaikkia systemaattisesti muutoksen onnistumisen edellytyksistä. Sitä saa, mitä mittaa.

Celkee Insight®

Muuten menee hyvin, mutta Tukholman nelostiimissä esimiesten ymmärrys muutoksen tarkoituksesta on kääntymässä laskuun. Analysoidaan tilanne ja käynnistetään välittömästi heille kohdistetut toimenpiteet.

Miksi CCEA on paras kumppani ihmisten kokemuksen mittaamiseen muutoksessa?

Yli 10 vuotta ja useampi sata hartiavoimin läpivietyä muutosta ovat opettaneet, mihin kannattaa keskittyä. Osaamme siksi kysyä ja mitata oikeita asioita.

Mittausratkaisun ja reaaliaikaisen tiedon lisäksi saat meiltä tilanteen tulkinnan ja välittömästi konkreettiset toimenpide-ehdotukset asioiden korjaamiseksi.

Käytettävissämme on myös vuosia kerrytetty data muutosten sudenkuopista eri toimialoilla, joten tiedämme, missä kohtaa kannattaa olla tarkkana.​