Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne yritykset, joilla kyky viedä muutoksia läpi kerrasta toiseen on osa aineetonta pääomaa.

Muutoskyvykkyys on kykyä johtaa, jaksottaa, toteuttaa ja omaksua muutoksia toistuvasti ja niin, että tehdyille muutosinvestoinneille saadaan tavoiteltu tuotto. Muutoskyvykkyys on myös taitoa säilyttää oma ja organisaation toimintakyky ja pitää nykyliiketoiminta pyörimässä samanaikaisten muutosten ristipaineessa.

Kun kehityksen kohteena on muutoksen tekijöiden, johdon ja esimiesten muutoskyvykkyys, oppimispolku tuo vaikuttavimmat ja pysyvimmät tulokset. Pistemäinen muutosvalmennus ei useinkaan johda haluttuun tulokseen.

Ihmisten muutososaamisen lisäksi muutoskyvykkyys pitää sisällään muutosten toimintatavat ja työkalut, joita hyödyntämällä muutokset saadaan konkretisoitua, suunniteltua ja toteutettua kerrasta toiseen.

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Oppimispolku tuo vaikuttavimmat ja pysyvimmät tulokset

Muutoskyvykkyyden kehittämisessä uskomme oppimispolkuun sekä siihen, että pysyvät oppimistulokset edellyttävät muodollisen koulutuksen lisäksi toisilta oppimista ja sosiaalista oppimista sekä ennen kaikkea harjoittelua ja oppien ja oivallusten soveltamista käytäntöön. Näin tulosta syntyy ja opit siirtyvät arkeen välittömästi.

CCEAn oppimispolut rakentuvat vuorovaikutteisista työpajoista, käsillä oleviin muutoksiin liittyvistä tehtävistä ja harjoituksistasekä yksilö- ja ryhmäsparrauksesta. Kokoamme oppimispolkujen sisällön muutoksentekijöille, johdolle ja esimiehille sopivaksi. Tarjoamme sekä avoimia että organisaatioille räätälöityjä oppimispolkuja.