C C E A
C C E A

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne yritykset, joilla kyky viedä läpi muutoksia kerrasta toiseen on osa aineetonta pääomaa.

Johto tekee oikeita päätöksiä, kun se ymmärtää muutosten kokonaisvaikutukset. Ihmisten toimintakyky muutoksissa paranee, työn kuormittavuus vähenee, liiketoiminta pyörii samanaikaisesti ja muutokset menevät läpi kitkattomammin.

Esimiesroolissa toimivilla on tiedot ja taidot, joilla muutokset saadaan vietyä käytäntöön. Organisaatio oppii siihen, että muutoksia viedään läpi tietyllä tavalla eikä pyörää keksitä jokaisessa muutoksessa uudelleen.

Muutoskyvykkyydessä on kaksi puolta: ihmisten muutososaaminen sekä muutosten toimintatavat ja työkalut, joita hyödyntämällä muutokset saadaan konkretisoitua, suunniteltua ja toteutettua kerrasta toiseen.

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Miksi CCEA on paras kumppani muutoskyvykkyyden kehittämiseen?

Otamme kaikki ryhmät huomioon:

Kehitämme niin johdon, esimiesten, muutosagenttien kuin työntekijöidenkin kyvykkyyttä, jotta he osaavat johtaa muutoksia fiksusti ja innostavasti, saada muutokset oikeasti tapahtumaan ja mukautua tekemään työtä jatkuvasti uudella tavalla.

Yli sadan muutoksen kokemus:

Olemme yli 10 vuoden ajan kehittäneet konkreettisia käytäntöjä ja työkaluja muutosten johtamisen tuen, osallistamisen, viestinnän, valmennusten ja muiden muutoksen läpiviennin toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Niitä käytämme myös itse päivittäin.