Muutos­kyvykkyyden kehittäminen

Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne yritykset, joilla kyky viedä muutoksia läpi kerrasta toiseen ja muutososaaminen kunnossa.

Muutoskyvykkyys on kykyä johtaa, jaksottaa, toteuttaa ja omaksua muutoksia toistuvasti ja niin, että tehdyille muutosinvestoinneille saadaan tavoiteltu tuotto.

Muutoskyvykkyys on myös taitoa säilyttää oma ja organisaation toimintakyky ja pitää nykyliiketoiminta pyörimässä samanaikaisten muutosten ristipaineessa.

Kun kehityksen kohteena on muutoksen tekijöiden, johdon ja lähijohtajien muutoskyvykkyys, oppimispolku tuo vaikuttavimmat ja pysyvimmät tulokset. Pistemäinen muutosvalmennus ei useinkaan johda haluttuun tulokseen.

Ihmisten muutososaamisen lisäksi muutoskyvykkyys pitää sisällään muutosten toimintatavat ja työkalut, joita hyödyntämällä muutokset saadaan konkretisoitua, suunniteltua ja toteutettua kerrasta toiseen.

Muutososaaminen kuntoon oppimispolkujen avulla

Räätälöidyt oppimispolut

Tarjoamme organisaatiokohtaisia räätälöityjä oppimispolkuja, joissa pureudutaan ajankohtaisiin muutostarpeisiin, tärkeimpiin muutoksen osaamisalueisiin ja niiden kehittämiseen. Oppimispolut voidaan viedä osaksi osaamisen kehittämisen tarjontaa tai olemassa olevia valmennusohjelmia.

Oppimispolku tuo vaikuttavimmat ja pysyvimmät tulokset

Muutoskyvykkyyden kehittämisessä uskomme oppimispolkuun sekä siihen, että pysyvät oppimistulokset edellyttävät muodollisen koulutuksen lisäksi sosiaalista oppimista sekä ennen kaikkea harjoittelua ja oppien ja oivallusten soveltamista käytäntöön. Näin tulosta syntyy ja opit siirtyvät arkeen välittömästi.

CCEAn muutosvalmennukset rakentuvat vuorovaikutteisista työpajoista, käsillä oleviin muutoksiin liittyvistä tehtävistä ja harjoituksista sekä yksilö- ja ryhmäsparrauksesta.

Kokoamme oppimispolkujen sisällön muutoksentekijöille, johdolle ja esimiehille sopivaksi. Tarjoamme sekä avoimia että organisaatioille räätälöityjä oppimispolkuja.

Muutososaaminen kuntoon – tilaa maksuttomia käsikirjoja

Muutosjohtamisen käsikirja

Leading in Change -käsikirja perustuu CCEAn käytännön kokemukseen sadoista muutoksista sekä keskusteluihin, joita olemme käyneet eri maissa ja eri aloilla toimivien asiakkaidemme ja muutosten johtajien kanssa.

Agilen muutoksen käsikirja

Englanninkielinen ‘How to succeed in an agile change’ -käsikirja perustuu CCEAn asiantuntijoiden kokemuksiin ja on tarkoitettu agilen muutoksen tekijöille. Käsikirjassamme esittelemme agilen muutoksen seitsemän prinsiippiä sekä miten näitä prinsiippejä voi soveltaa käytännössä.