Muu­tos­port­fo­lion joh­ta­mi­nen

Tiedämme, miten estetään liiketoiminnan halvaantuminen lukuisten samanaikaisten muutosten paineessa ja pidetään huolta tasapainosta liiketoiminnan tavoitteiden ja ihmisten kapasiteetin välillä.

Tarkoitamme muutosportfolion johtamisella käynnissä olevien tai suunnitteilla olevien muutosten kokonaisuuden johtamista: yksittäisen muutoksen läpiviennissä huomioidaan muiden hankkeiden samanaikainen ja alati muuttuva vaikutus päivittäiseen työhön. Lisäksi ymmärretään, että jokainen muutos vie kapasiteettia, joka on aina rajallinen – niin organisaatiolla, muutoksen tekijöillä kuin heillä, joiden tulee muuttaa toimintaansa.

Analysoitu, jäsennelty ja ajantasainen kokonaiskuva muutosportfoliosta toimii johdon päätöksenteon tukena.

Organisaatio uudistuu, ja muutosinvestoinneille saadaan haluttu tuotto, kun tärkeimmät muutokset menevät eteenpäin ja samalla liiketoiminta rullaa.

Miksi CCEA on paras kumppani auttamaan muutosportfolion johtamisessa?

Ymmärrämme todelliset vaikutukset:

Ymmärrämme muutosten todelliset vaikutukset ihmisten arkeen sekä sen, milloin muutokset tapahtuvat. Tuotamme vaikutusnäkymän päätöksenteon pohjaksi. Pidämme huolen, että muutokset etenevät ja samalla liiketoiminta pyörii.

Meillä on todistetusti toimiva muutosportfolion johtamisen malli:

Vuosien kokemus muutosportfolioiden johtamisesta takaa, että keskitymme juuri oikeisiin asioihin. Ymmärrämme, miten muutosportfolion johtaminen saadaan osaksi johtamismallia. Estämme tehokkaasti organisaation tukkeutumisen.

Kokemuksemme ansiosta kehitymme koko ajan:

Kehitämme portfoliojohtamisen malliamme jatkuvasti kokemustemme perusteella. Keskitymme tulevaisuuteen, emme tarkastele asioita vain taustapeilistä. Vankka kokemuksemme auttaa meitä ratkaisemaan yllättävätkin haasteet nopeasti ja täsmällisesti.