Palvelut

Muutoksen
läpivienti

Olemme muutoksen läpiviennin erityisosaaja yli 10 vuoden kokemuksella. Muutoksen läpivienti on ennen kaikkea käytännön tekoja pysyvän muutoksen juurruttamiseksi organisaatioon, vaikka yksi ihminen kerrallaan.

Lue lisää

Muutoskyvykkyyden
kehittäminen

Tarjoamme vaikuttavat oppimispolut muutoksen tekijöiden, ylimmän johdon ja lähijohtajien muutoskyvykkyyden kehittämiseen sekä sadoissa muutoshankkeissa hiotut käytännönläheiset työkalut muutosten läpivientiin.

Lue lisää

Muutosportfolion
johtaminen

Estämme muutosähkyn ja varmistamme riittävät resurssit. Koordinoimme, optimoimme ja priorisoimme käynnissä olevien muutoshankkeiden kokonaisuutta, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan.

Lue lisää

Muutoksen
mittaaminen

Mittaamme ihmisten kokemaa muutosta, ihmisten toiminnan muuttumista sekä muutoksella saavutettuja vaikutuksia ja hyötyjä. Ainutlaatuinen kokemusmittarimme nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen.

Lue lisää

Muutokseen ei ole oikotietä

Karu fakta on, että onnistuneeseen muutokseen ei ole oikotietä. Ei ole taikasauvaa, pikametodia tai digitemppua, joka tekisi muutoksesta totta. Muutos vaatii aina hartiavoimin tehtävää työtä, jotta me ihmiset haluamme luopua vanhasta ja alamme tehdä asiat pysyvästi uudella tavalla.

Kaikkein tärkein muutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on aina ihminen. Vain pysyvä käyttäytymisen muutos tekee tavoitteista totta. Siksi me käärimme hihat ja viemme muutoksen sinnikkäästi käytäntöön.

Vaikka yksi ihminen kerrallaan.

People-driven change

People-driven change eli ihmislähtöinen muutos kiteyttää CCEAn tavan ajatella ja tehdä työtä joka ikisessä muutoksessa, jota olemme läpiviemässä, kuten myös muutosportfolion johtamisessa ja organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Se kiteyttää laajan ja syvällisen käytännön kokemuksemme siitä, mikä muutosten onnistumisessa on olennaista.

People-Driven Change: Tahto ja merkity,s Kapasiteetti ja kuormitus, Konkretia ja arki, Sitoutuminen ja osaaminen.

Muutosten läpivientiä lean- ja agile-hengessä

Viemme läpi muutoksia ja kehitämme ihmisten muutososaamista niin perinteisissä kuin Lean-, Agile- ja SAFe-toteutuksissakin.

Lähestymistapamme muutoksiin on lean- ja agile-hengen mukainen. Käytämme kaikissa muutoksissa toimintamalleja ja työkaluja, jotka ruokkivat yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta ja ihmisten sitoutumista. Lineaarisen suunnittelun sijaan kuuntelemme ihmisiä ja keräämme aktiivisesti havaintoja, jotta muutoksen tilannekuva on ajan tasalla ja toimenpiteet osuvia.

Hyödynnämme ja sovellamme muun muassa LeanChangen kehittämää Lean Change Management -viitekehystä, ja erityisosaamistamme on muutosten läpiviennin kytkeminen SAFe-malliin.