C C E A
C C E A

Palvelut

Muutoksen
läpivienti

Määrittelemme muutoksen, suunnittelemme muutoksen läpiviennin ja teemme tarvittavat toimenpiteet. Osallistamme eri rooleissa työskenteleviä ihmisiä alusta saakka, ja jalostamme suunnitelmia jatkuvasti.

Muutosportfolion
johtaminen

Koordinoimme, optimoimme ja priorisoimme samanaikaisesti käynnissä olevien muutoshankkeiden kokonaisuutta. Olennaista on onnistunut tasapainoilu liiketoiminnan tavoitteiden ja ihmisten kapasiteetin välillä.

Muutosten
kyvykkyys

Rakennamme käytännöt, välineet ja mittarit muutosten läpivientiin. Niiden lisäksi varmistamme avainhenkilöille hyvin käytännönläheiset eväät ja edellytykset johtaa muutoksia.

Muutoksen
läpivienti

Muutos kuin muutos, omaksumme nopeasti liiketoiminnan tavoitteet sekä määrittelemme muutoksen sisällön, sidosryhmät sekä käytännön vaikutukset. Suunnittelemme ja toteutamme muutoksen läpiviennin ammattimaisesti niin perinteisissä projekteissa kuin Agile-, Lean- ja SAFe-toteutuksissa.

Ennen kaikkea pidämme huolen siitä, että ihmiset tietävät, ymmärtävät, sitoutuvat, toimivat ja lopulta muuttavat tapojaan pysyvästi. Ja näin muuttavat organisaatiotaan.

Asiakkaidemme mukaan alamme tuottaa arvoa jo ensimmäisestä palaverista lähtien. Onnistumme, koska jokainen CCEAlainen on huolella valittu: ajatteleva, aikaansaava, periksiantamaton, sosiaalisesti kyvykäs, innostava, konkreettinen ja ammattimainen muutosten tekijä. Palvelumme jatkuu laadukkaana myös mahdollisten lomien tai sairastumisten ajan.

Tavaramerkkimme muutoksissa on se, että teemme kaiken tarvittavan. Myös ne rutiininomaisilta tuntuvat hommat, joita monien on vaivalloista hoitaa.